Site toplantılarında imza yetkilerine itiraz edilebilir mi?

Site toplantılarında imza yetkilerine itiraz edilebilir mi?Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, kat malikleri toplantısında imza yetkisi bu sene de genel kurul divan başkanlığına devredilirse yasal olarak ne yapılabilir? sorusu soruldu.


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, kat malikleri toplantısında imza yetkisi bu sene de genel kurul pan başkanlığına devredilirse yasal olarak ne yapılabilir? sorusu soruldu.

Kat malikleri toplantısında kararlarının pan tarafından imzalanması sıkça yaşanan olaylardan biri.  Kat Mülkiyeti Kanunu’nda şöyle bir madde bulunuyor: “...Kat malikleri kurulu kararları 1’den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührü ile tasdikli bir deftere yazılarak toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.” Toplantıda alınan kararlar noter tasdikli bir deftere geçirilecek ve tüm kat malikleri bu kararları imzalayacak. Ami hüküm bulunuyorken buna aykırı olarak üç kişinin imzaladığı karar geçerli mi? 

Bu konuda madde amir hüküm niteliğinde. Toplantıya katılanların tümü imza atacak. Çünkü  dikkat edilirse karara muhalif olanlar muhalefetlerini yazacak öyle imzalayacak. Peki büyük çoğunlukla üç kişiden ibaret olarak seçilen pan, kararın altını imzalamakla karar defterini ortadan kaldırırsa muhalif olanlar muhalefetlerini nasıl ortaya koyacak?

Divan, verilen kararların aksini deftere yazıp, altını da imzalayıp yine defteri kapatıp ortadan kaldırırsa alınan kararların aksinin deftere yazıldığını toplantıya iştirak eden kat maliki nereden bilecek? Divana yetki verilen toplantılar kooperatif ve şirket toplantılardır.

Site toplantılarında imza yetkilerine itiraz edilebilir mi?

Çünkü orada hükümet komiseri bulunuyor ve kararlar denetleniyor. Fakat apartman toplantılarında hükümet komiseri bulunmuyor. Amatör insanlar yer alıyor. Bu sebeple pana yetki tanınmaz kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Bu hali ile de kat maliklerinin yazılan kararı inceleme ve muhalefet şerhi koyma imkanı tanınır. 

Kat malikleri kurullarının veya alınan kararların iptalinin talep edebilir. Bu kararlar mahkeme tarafından incelemeye alınır. Yasalara aykırılık görülürse karar iptal edilir ve iptal kararı kararın kesinleşmesi ile geçerli olur. Fakat toplantının yokluğunun söz konusu olabileceği haller de bulunuyor.

Bunlardan biri de yasaya aykırı olarak yalnız panın imzaladığı toplantılardır. Bu şekilde verilen kararlar yoklukla malüldür. Senelerce Yargıtay bu yönde karar almışken geçmiş senelerde bir kararında, toplantıda pana imza yetkisi verilmiş ise geçerli kabul edilecek bir karar alınmıştır. Bu karar istisnai olup gerçekte böyle kararlar yok hükmündedir ve baştan itibaren geçerli olmayacaktır.

Site toplantılarında vekalet sınırı var mı?