Site toplantılarında vekalet sınırı var mı?

Site toplantılarında vekalet sınırı var mı?Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, apartmanlarda yapılan toplantılar için vekalet sayısında sınır olup olmadığı sorusu soruldu.


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, 500 bağımsız bölümlük sitede yapılan toplantıda bir malikin 75 kişiyi temsil ettiğini ve bu nedenle toplantılarda o kişinin söz sahibi olduğunu belirterek, vekaletnamelerde sınır olup olmadığını sordu.

Apartmanlarda yapılan kat malikleri toplantısında vekaleten katılım mümkün fakat bu vekaletlerin sınırı bulunuyor. Bağımsız bölümlerin sayısı 40 ve altında ise vekalet sayısı en fazla iki oluyor. 40'ın üzerinde vekalet olması durumunda ise bu rakam değişiyor. 

Bir hak sahibi bağımsız bölüm sayısının beşte biri oranında vekalet alabiliyor. Okuyucunun bahsettiği sitede 500 bağımsız bölüm bulunduğu için 75 vekalet alınamıyor. Bu sitede yapılacak toplantılarda 25 vekalet alınabilir ve buna göre oy kullanabilir.

 Site toplantılarında vekalet sınırı var mı?

Diğer dikkat edilecek konu ise yönetici seçimlerinde haksızlıktan doğan şikayetler çünkü 100 kişinin bulunduğu toplantıda bir kişi 75 kişi adına oy kullanıyorsa onun söz hakkı daha fazla oluyor. Fakat bu rakam aslında 25 olması gerektiği için aslında oy çoğunluğu ona ait değil. Ek olarak  yönetici olarak seçilebilmesi için bölüm sayısı ve arsa payı fazlalığına göre oy alması gerekiyor.

Bir toplantıda 100 kişi bulunursa ve bu katılımcıların hepsi bir kişiye oy veriyorsa o seçim geçerli olmuyor. Çünkü yönetici bu seçimde 250 oy almalı bu 250 oyun arsa yapı toplamı yüzde 50+1 olması gerekiyor. Kısacası okuyucunun bahsettiği sitede kullanılan oylar ve seçimler geçerli sayılmıyor. Bunun için de davayla seçim iptali talep edilebilir, bu durumda site yöneticisiz kaldığında mahkeme siteye yönetici tayin edebilir. 
 

Kentsel dönüşüm toplantılarında vekaletname geçerli mi?