Site yönetimi nasıl karar alır?

Site yönetimi nasıl karar alır?

Apartman ve konut sitelerinde, kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanıyor. Peki, site yönetimi nasıl karar alır? İşte karar yeter sayısı...


Site yönetimi nasıl karar alır?

Apartman ve konut sitelerinde, kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanıyor ve kurul oy çokluğuyla karar veriyor. 


Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. 


Örnek site yönetim kararları..

09.01.2005 Karar No. 2         ALINAN KARARLAR 

Toplantı açıldı, sitemizde öncelikli olarak yapılması gerekenler tespit edildi.


Çevre demirlerinin bitirilip boyanması,

Arka blokların duvarlarının dikenli telle çevrilmesi,

Site kapısının yaptırılıp açılır- kapanır hale getirilmesi,

Bahçenin ışıklandırılması,

Bu işlerle ilgili tekliflerin toplanması ve değerlendirilmesine karar verildi.

 

Nazife Akgün,  Mustafa Ortakçı, H.Çiftçidir, M. Biçer,  Uğur Özkal, C. Ölmez, N.Tansarıkaya 

 18.03.2005 Karar No. 4     TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Toplantı açıldı, tüm üyelerin hazır bulunduğu görüldü, site için yapılması ön görülen işlerin teklifleri değerlendirildi.

 

Noksan çevre demirlerinin tamamlanması ve arka blokların dikenli tellerinin yaptırılması işi Çağdaş Metal e 900 TL karşılığı verilmesine,

 

Site bahçe kapısının Yay Teknik tarafından verilen teklif değerlendirilip 1600 TL yaptırılmasına,

 

Bahçe aydınlatması Orpa Elektrik teklifi değerlendirilip orta bahçeye 2 büyük direk, blok arkalarından aydınlatma olarak yaptırılıp bu iş içinde 2 taksit olarak 2300 TL olarak anlaşılıp başlanmasına karar verildi.

Bekçi kulübesinin tuğladan yapılmasına, bu iş için Burhan Ilgaz la anahtar teslimi 900 TL karşılığında yaptırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Nazife Akgün, Mustafa Ortakçı, Uğur Özkal, H. Çiftçidir, Necmettin Tansarıkaya, Sabahattin Güler, Muharrem Biçer, İsmail Haşlaman, Ercan Yaman, Cemal Ölmez


 23.03.2005 Karar No. 5 ÜYELERDEN PARA TOPLANMASI 

18.03.2005 tarihli kararda alınan işlerin yapılabilmesi için her daireden 70 TL alınmasına, bu miktarların 35 TL Mart 2005, 35 TL Nisan 2005 tarihinde toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


Site yönetim kararına itiraz edilir mi?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com