Site yönetiminde oy hakkı!

Site yönetiminde oy hakkı!

Site yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlar kat maliklerin oyları ile belirleniyor. Peki, kat malikleri nasıl oy kullanır? Site yönetiminde kat maliklerinin oy hakkı nasıl belirlenir?


Site yönetiminde oy hakkı!

Site yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlar kat maliklerin oyları ile belirleniyor. Site yönetiminde her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahip oluyor.


Kat Mülkiyeti Kanuna göre sitede birden fazla bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahip oluyor. 


Ancak malik olunan bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olunan oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamıyor; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmıyor.

 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. 

 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamıyor.


Oya katılma:

Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

 

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.


(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi,  oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine  tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.Site yönetimi yönetmeliği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com