Site yönetiminden istifa edilebilir mi?

Site yönetiminden istifa edilebilir mi? Site yönetiminden istifa edilebilir mi?

Sitede yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için yönetici ve denetçi atanıyor. Peki, site yöneticisinin hakları nelerdir? Yönetici site yönetiminden istifa edilebilir mi?

Site yönetiminden istifa edilebilir mi?

Sitede yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar.

 

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. 


Toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır. Peki yöneticiler site yönetiminden istifa edebilir mi?


Site yönetiminde görev alan yöneticilerin hakları arasında, yöneticilikten istifa etmek de yer alıyor. İstifasını vermek isteyen site yöneticileri Kat Malikleri Kuruluna bir dilekçe verebiliyor.


Site yöneticisi istifa dilekçesi:


Sayı      :

Konu      :

Tarih     :


YÖNETİCİLİĞİN 

Unvanı      :

Adresi      :


YÖNETİCİNİN

Adı, soyadı   :

T.C. kimlik no   :

İstifa nedeni   : 

Tarih      :


Sayın ……….. / Sitesi / Apartmanı/ Bloğu Kat Malikleri Kurulu’na


………………………………………………………… nedenden / nedenlerinden dolayı …/…/….  Tarihindeki Kat Malikleri Kurulu’nda devir aldığım yöneticilik görevimden istifa ediyorum. Görev yaptığım dönem içindeki gelir ve gider rakamları ile yöneticiliğe ait diğer evraklar ile , Yöneticilik Defteri ve İşletme Defteri Sayın Kurulunuza sunulmaktadır  / sunulacaktır.  …/…/…. .


SaygılarımlaYÖNETİCİ            

Adı, soyadı, imzası, kaşe        

......................KAT MALİKLERİ KURULU DİVAN HEYETİ / BAŞKANI 

Adı, soyadı, imzası

...................Site yönetim planı ne zaman yapılır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com