Site yönetiminin karakterini müteahhitler belirler!

Site yönetiminin karakterini müteahhitler belirler!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetimi" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...


Arsaya maliklik-ortaklık-sözleşme ile dahil olmanın yanında KMK madde 73 ile verilen yetki ile sitelerin ilk-doğal ve hukuki yönetimi imalatçı-müteahhit firmadadır.


Site yönetimi ruhtur ve en son üflenirse de, imalatın da bu ruha göre yapılması ve daha mimari-irtifak sözleşmesi-hafriyatla yönetimin resmi ve daraltılmış bir organizasyonla kurulması ve işletilmesi gerekir.

Müteahhitler site yönetimi angarya olarak değil; imalat ve satış çabasına denk olarak görmelidir.


Müteahhitler geçici yönetimi üç şekilde kurabilir:

1.  Kendi bünyesinde kuracakları bir yönetim firması üzerinden,

 

2. Taşeron bir yönetim firması üzerinden,


3. Kendi bünyesinde, daimi yönetime kılavuz bir koordinasyon masası üzerinden,


4. Daimiye esas yönetime geçişi yürütecek , saha tecrübeli ve akademik bilgili bir danışman üzerinden.


Birincide aidatlar %25 fazla bir giderle gerçekleşir ve müteahhit firmanın satış ve refere müşteri sayısında düşüşler olur.


İkincide aidatlar %35 fazla bir giderle gerçekleşir, müteahhit firma hem yönetim hem de firmanın sorunları ile uğramak zorunda kalacağından marka, imaj, satış ve refere müşteri sayısında düşüş olur.


Üçüncüsünde aidatlar iyi niyete rağmen tecrübesizlikten dolayı deneme yanılma ile oluşur ve diğer ilk ikisine nispeten iyi olmasına rağmen imaj ve satışta zorlanmalar oluşur. 


Dördüncüsü ilk üçünün tüm olumsuzluklarını ortadan kaldırmanın yanında, satış ve imalata destek verir ve yönetimin olası maliyetlerini müteahhide de yansıtmadan sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırarak siteye yaşam kültürü ve karakteri aşılar ve o site oturumda olduğu sürece imalatçı firmaya refere müşteri sağlar.


http://www.konutsitesiyonetimi.com/MUTEAHHITDANISMANCV.pdfMüteahhitler ve site yönetimi!