Sivas'ta köy yerleşik alanları belirlenecek!

Sivas'ta köy yerleşik alanları belirlenecek!Sivas İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespiti için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...Sivas İl Özel İdaresinin, köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespiti için çalışma başlattığı bildirildi. 

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, köy yerleşik alan çalışmalarını, muhtar ve azaların bilirkişiliği yardımıyla yapan İl Özel İdare çalışanları, verileri bilgisayar ortamında encümen üyelerinin onayına sunuyor. 

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, çalışmayla köy sınırları içerisinde yapılacak inşaat, imar uygulamaları, cins değişikliği ve alımsatım işlemlerinin kolaylaşacağını belirterek, "Bu uygulamayla yerleşim alanı dışında bulunan tarım arazilerinin de korunması amaçlandı. 

Köy sınırları içerisinde yapılacak inşaatlarda projelendirmek suretiyle inşaata izin verme yetkisi muhtarlığa verildi" ifadesini kullandı. 

Ayhan, 2012 yılında başlanan çalışmalarla 680 köy ve mezrada yerleşik alan tespitinin yapüdığını ve 550 köyün sınır tespitinin belirlenmesi işlemininse encümen üyelerinin kararlarıyla İlçe Özel İdare Müdürlükleri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Köy yerleşik alan sınırı içinde yapılacak yapılar, yapı ruhsatına ve yapı kullanma izin belgesine tabii değüdir. Tespit edüen sınırın dışında kalan taşmmazlarda yapılacak inşaatlarsa inşaat ruhsatına tabii olmakla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün izniyle İl Özel İdare İdaresinin kontrolünde yapılacaktır." Ankara Son Söz