SM Group Gayrimenkul Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

SM Group Gayrimenkul Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! SM Group Gayrimenkul Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

SM Group Gayrimenkul Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi, Sabah Mohi tarafından 200 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi'nde kuruldu.


SM Group Gayrimenkul Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi, Sabah Mohi tarafından 200 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi'nde kuruldu.


SM Group Gayrimenkul Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Gayrimenkul a.Yurt içinde ve Yurt Dışında Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. İNŞAAT a. Yurt içinde ve Yurt Dışında,Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. GIDA a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.İthalat,İhracatını yapmak b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. Şirket yukarıdaki amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdakileri işlemleri yapar; a. Şirket Faaliyet konuları ile ilgili dahili ve harici komisyonculuk,mümessillik acentalık,distribütörlük,temcilcilik,mutemetlik yapabilir yada üçüncü şahıs ve kuruluşlara  mümessilik,acentalık,distribütörlük ve mutemetlik verebilir. b. Şirket konusu işlerin oluşması için kanuni ve mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs  ve merasimi ifa ederek gerekli izin,imtiyaz.Ruhsat-name,patent,ihtira beratları,lisans know-how,marka,fesihname,belge,alamati farika gibi diğer sınai mülkiyet haklarını ve  emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devir edebilir,her türlü  hukuki tasarruf ve işlemlerde bulunabilir.ayrıca yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya  kiralayabilir.Gayri menkul hakları satın alabilir.iktisap edebili,devir edebilir,iktisap edilen  gayri menkulleri devir ve ferağ,bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara  kullandırabilir veya kiralayabilir. c. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa,orta ve uzun vadeli istikrazlar akdodebilir,aval ve kefalet kredileri temin edebilir.Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ce dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş işletmelerden temin edebilir.


SM Group Gayrimenkul Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi, Yanyol D-100 Sokak, Metroport Busidence 14B/807 Bahçelievler