SMG Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

SMG Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! SMG Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

SMG Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Melih Gülbay ve Sedat Gülbay tarafından kuruldu.SMG Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Melih Gülbay ve Sedat Gülbay tarafından kuruldu.

SMG Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 16. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 17. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 18. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 19. Oto galerileri açmak, işletmek, işlettirmek, oto kiralama hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 20. Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları, saç kurutma makinesi alım satım, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek. A - Konusu ile ilgili olarak fabrikalar, imalathaneler, atölyeler, depolar, özel antrepolar, satış mağazaları, ambalaj tesisleri, showromlar, konaklama tesisleri, tabldot yemek servisleri, sergi mahalleri ve diğer işyeri ve organizasyonları kiralar, çalıştırır, kiraya verir, satın alır ve satar. B - Şirket, maksat ve konusu dâhilinde kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak ihalelere katılmak sureti ile taahhüt eder ve bu taahhütlerin tamamını veya bir kısmını diğer kişi ve kuruluşlara yaptırır ve yapar. C - Şirket, maksat ve konusu içinde ihtira beratı, ruhsatname, her türlü fikri ve sınaî haklar, imtiyaz teknik bilgi, ticaret unvanları ve patent anlaşmaları yapar, alır, satar, kiralar, kiraya verir, ana ve tali bayilikler, mümessillik ve acentelik taahhüt ve komisyon ve diğer mukaveleleri akdeder. D - Şirket, maksat ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı, yurt içinde ve yurt dışında mevcut gerçek ve tüzel kişiler ile iş ortaklığı ve şirketler kurar, iş anlaşmaları yapar, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak eder, işletme, şirket ve firmaları kısmen veya tamamen devir alır ve devir eder. E - Şirket, maksat ve konusu dâhilinde, aracılık yapmamak kaydı ile menkul malları, gayrimenkul malları satın alır, plan ve parselasyon yapar, satar, kiraya verir, üçüncü şahıslardan kiralar, rehin ve ipotek eder ve bunlar üzerinde her türlü tasarruf ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Duatepe Mah. Evrenoszade Sok. N:47 A ŞİŞLİ