08 / 08 / 2022

Som Üstün Hizmet İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Som Üstün Hizmet İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi  Başakşehir’de  10 milyon TL sermaye bedeli ile Som Group Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Aş , Üstün Hizmet Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm tarafından kuruldu.Som Üstün Hizmet İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi  Başakşehir’de  10 milyon TL sermaye bedeli ile Som Group Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Aş , Üstün Hizmet Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm tarafından kuruldu.

Som Üstün Hizmet İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik,teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak .Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. -Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için; -Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir. -Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında mümessillikler alabilir ve ya mümessillikler verebilir. -Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuarlara iştirak edebilir; sergi, konferans v.b. toplantılar tertipleyebilir. -Konusu ile ilgili olarak distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas edebilir. -Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fes edebilir, menkul rehini alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, Tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin ticari işletme rehin ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinleri fek edebilir. Sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehin de dahil olmak üzere kendi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir, Her türlü mali, ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir. -Lisans, imtiyaz, marka, patent know-how, teknik bilgi sair fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, tescil ettirebilir, Satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan iş bu kararın uygulanması için ticaret sicil müdürlüğünden gerekli izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.