Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 6 ilde satılık 12 gayrimenkul!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 6 ilde satılık 12 gayrimenkul! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 6 ilde satılık 12 gayrimenkul!

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara, İstanbul, Batman, Adana, Elazığ ve Tekirdağ illerinde bulunan 12 gayrimenkulü satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin toplam bedeli 51 milyon 69 bin 730 TL olarak belirlendi.Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara, İstanbul, Batman, Adana, Elazığ ve Tekirdağ illerinde bulunan 12 gayrimenkulü satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin ihaleleri 16-17 Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.


Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez. Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA (Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı) adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0 312 585 61 43/585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.


İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.


MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER


İl:Ankara

İlçe:  Mamak

Mahalle: Durali Alıç

Ada: 36668

Parsel:1

Y. Ölçümü (m²): 3.769,00

Niteliği: Arsa

Günü: 16/06/2015

Saati: 09:00

Şartname Bedeli(TL): 100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç): 1.130.000,00

Teminat Tutarı (TL): 56.500,00


İl:Ankara

İlçe:  Mamak

Mahalle: Üreğil-İmar

Ada: 35581

Parsel:7

Y. Ölçümü (m²): 1.167,00

Niteliği: Arsa

Günü: 16/06/2015

Saati: 10:00

Şartname Bedeli(TL): 100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç): 221.730,00

Teminat Tutarı (TL): 11.100,00


İl:İstanbul

İlçe:  Kartal

Mahalle: Aşağı

Ada: 8583

Parsel: 1

Y. Ölçümü (m²): 4.408,23

Niteliği: Arsa

Günü: 16/06/2015

Saati: 11:00

Şartname Bedeli(TL): 100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç): 11.340.000,00

Teminat Tutarı (TL): 56.500,00


İl: İstanbul

İlçe:  Zeytinburbu

Mahalle: Merkezefendi

Ada: 2953

Parsel: 8

Y. Ölçümü (m²): 2.456,00

Niteliği: Üç Katlı Kargir Teneke Fabrikası

Günü: 16/06/2015

Saati: 14:00

Şartname Bedeli(TL): 100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç): 3.720.000,00

Teminat Tutarı (TL): 186.000,00


İl: Batman

İlçe:  Merkez 

Mahalle: İluh

Ada: - 

Parsel: 4673

Y. Ölçümü (m²): 313,00

Niteliği: 6 Katlı Terasta Yarım İnşaat Kargir Apartman ve Arsası

Günü: 16/06/2015

Saati: 15:00

Şartname Bedeli(TL): 100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç): 720.000,00

Teminat Tutarı (TL): 36.000,00


İl: Batman

İlçe: Sason

Mahalle:Aşağı

Ada: 167

Parsel: 30 

Y. Ölçümü (m²): 5.513,10

Niteliği: Arsa

Günü: 16/06/2015

Saati: 16:00

Şartname Bedeli(TL):100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç): 193.000,00

Teminat Tutarı (TL): 9.650,00


İl: Adana

İlçe:  Seyhan

Mahalle: İstiklal

Ada: 1506

Parsel: 1

Y. Ölçümü (m²): 4.797,00

Niteliği: Arsa

Günü: 17/06/2015

Saati: 09:00

Şartname Bedeli(TL):100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç): 505.000,00 

Teminat Tutarı (TL): 25.250,00


İl: Adana

İlçe: Seyhan

Mahalle: Kanalüstü

Ada: 7559

Parsel: 2

Y. Ölçümü (m²): 29.372,00

Niteliği: Arsa

Günü: 17/06/2015

Saati:10:00

Şartname Bedeli(TL):100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç): 22.000.000,00

Teminat Tutarı (TL): 1.100.000,00


İl: Adana

İlçe:  Seyhan

Mahalle: Arslandamı

Ada: 4443

Parsel: 81

Y. Ölçümü (m²): 2.682,00 (A. Payı: 2353/2682)

Niteliği: Arsa

Günü:1706/2015

Saati: 11:00

Şartname Bedeli(TL):100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç): 1.175.000,00

Teminat Tutarı (TL): 58.750,00


İl: Elazığ

İlçe: Merkez

Mahalle: Rızaiye

Ada: 2001

Parsel: 2 

Y. Ölçümü (m²): 4.300,00 (A.Payı: 841/1075)

Niteliği: Arsa ve Bahçeli Kargir Lojman (Z+4 Katlı 2 Blok Toplam 20 Daire)

Günü: 17/06/2015

Saati:14:00

Şartname Bedeli(TL):100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç): 1.430.000,00

Teminat Tutarı (TL): 71.500,00


İl: Tekirdağ

İlçe: Çerkezköy

Mahalle: Gazi Mustafa Kemal Paşa

Ada:1476

Parsel: 2

Y. Ölçümü (m²): 21.186,93

Niteliği: Arsa

Günü: 17/06/2015

Saati:15:00

Şartname Bedeli(TL):100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç): 8.050.000,00

Teminat Tutarı (TL): 402.500,00


İl: Tekirdağ

İlçe:  Çerkezköy

Mahalle:Gazi Mustafa Kemal Paşa

Ada: 21

Parsel: 5 - 7

Y. Ölçümü (m²): Toplam: 12.100,00

Niteliği: Tarla

Günü:17/06/2015

Saati: 16:00

Şartname Bedeli(TL):100,00

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç):  585.000,00

Teminat Tutarı (TL):  29.250,00


Gayrimenkullerin toplam bedeli 51 milyon 69 bin 730 TL.