Soyak'ın Kristalkulesi en iyi 10 gökdelen projesi arasına girdi!

Soyak'ın Kristalkulesi en iyi 10 gökdelen projesi arasına girdi!Emporis'in her yıl düzenlediği "Gökdelen Ödülü" yarışmasında projeler, yıl içerisinde tüm dünyada gerçekleştirilen ve yarışmanın kriterlerine uygun proje bilgilerinin yer aldığı kendi veritabanı üzerinden otomatik olarak seçildi.


Yapılar hakkında küresel bir bilgi sağlayıcısı olan Emporis'in her yıl düzenlediği "Gökdelen Ödülü" yarışmasında projeler, yıl içerisinde tüm dünyada gerçekleştirilen ve yarışmanın kriterlerine uygun proje bilgilerinin yer aldığı kendi veritabanı üzerinden otomatik olarak seçildi. Tasarım ve işlevselliği bir araya getiren en iyi mimar ve projeyi seçmek amacıyla yapılan Soyak Kristalkule dünyanın yarışmada en iyi 10 pro- en iyileri arasında, Emporis editörlerinin oluşturduğu jüri tarafından yapılan oylamalar sonucu belirlendi. LEED Silver sertifikalı Soyak Kristalkule, İstanbul'da artan ofis ihtiyacını karşılamak üzere sektörde 55 yıllık deneyime sahip Soyak tarafından kendi arsası üzerinde geliştirilmiş ve 2011 yılında inşaatına başlanılarak, 2014 yılında tamamlanmıştır. Projenin mimari tasarımı, Dünya çapında üne sahip Mimar Henry Cobb önderliğindeki NewYork'dan Pei Cobb Freed & Partners (PCF&P) tarafından yapılmıştır. PCF&P liderliğinde, proje statik tasarımı yine USA menşeli ThortonTomasetti, mekanik ve elektrik tasarımı ise laros Batım & Bolles tarafından yaptırılmış olup, yerel proje ayağında Has Mimarlık, Balkar İnşaat Müh. ve Müşavirlik, Enmar ve Dinamik Proje yer alınıştır. Proje yönetimini uluslararası ise ARUP yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla, geniş bir ekip çerçevesinden tasarlanan Soyak Kristalkııle'de, çağdaş mimarlık ilkeleri ve teknoloji en yenilikçi ve sürdürülebilir biçimde uygulanmıştır. İstanbul'un değerli iş alanı bölgesi Levent'te, 104.000 nı2 kapalı alan olarak inşa edilen, Soyak Kristalkule, biri 169 metre diğeri 63 metre yüksekliğinde iki ofis binası ile bunları arsa boyunca birbirine bağlayan, restaurant, kafeterya, alışveriş alanları, ofis iç bahçeleri, yansıma havuzlan gibi sosyal donatıları ve 5 kat otoparkı içeren podyum yapısından oluşmaktadır. Soyak Kristalkııle'de tasarım aşamasının ilk anından beri, 3 ana tasarım kriteri hedeflenmiştir. Birinci kriter; Biiyükdere Caddesi üzerindeki birinci kule ile İstanbul silüetine sembolik değer katılması, ikinci kriter daha düşük gabariye sahip Çeliktepe tarafındaki ikinci kulenin alana saygılı yükseklikte ve uyum sağlayacak malzemeler kullanılarak tasarlanması ve üçüncü kriter ise dar, uzun arazi yapısının en etkin şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Soyak Kristalkule mimari koıısept ana noktası ise; Mimar Henry Cobb tarafından belirlenen, şehrin en canlı yerinde yer alacak ve hergiin önünden geçen milyonlarca kentliye eşlik edecek binanın, farklı konumlardan da kentlilere farklı perpektifler sunarak, monotonlaşmış bina siltietleriniıı dışına çıkmasıdır. 


Ticaret Gazetesi