03 / 07 / 2022

Sözlü mukavele yapan emlakçıya Yargıtay şoku!

Sözlü mukavele yapan emlakçıya Yargıtay şoku!

Emlakçı, gösterdiği evi komisyon ödememek için sahibinden satın alan alıcı hakkında icra takibi başlattı. Emlakçının 'komisyonumu ödemedi' diyerek icraya verdiği alıcıyı Yargıtay haklı buldu.. Emlakçının gösterdiği 450 bin lira değerindeki gayrimenkul için 14 bin 160 lira komisyon ödemeyi kabul eden alıcı, evin sahibi ile iletişime geçip binayı 450 bin liraya satın aldı. Emlakçıyı devre dışı bırakan alıcı hakkında icra takibi başlatıldı. 

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, vaat edilen komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçıya bir şokta Yargıtay'dan geldi. Emlakçı, davalının itirazının iptaline ve inkar tazminatına karar verilmesini isterken, alıcı davanın reddini talep etti.

Yargıtay'dan emsal karar çıktı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Türk Borçlar Kanunu 520. maddesi uyarınca taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesinin yazılı olarak yapılmadıkça geçerli sayılamayacağını belirtti ve davalı konumundaki alıcıyı haklı buldu.

Kararda, şu açıklamalar yer aldı:
"Kanunun, taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmeleri bakımından öngördüğü şekil geçerlilik şekli olup, yazılı sözleşme bulunmaması hâlinde hukuken geçerli bir sözleşmeden söz edilemez. Dava konusu uyuşmazlıkta da taraflar arasında yazılı bir sözleşme bulunmamaktadır. O halde davacı geçerli olmayan sözleşmeye dayanarak tellâllık ücreti talebinde bulunamayacağından, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usûl ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirir. Temyiz edilen hükmün davalı yararına bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."