Spot Group Medikal Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Spot Group Medikal Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Spot Group Medikal Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Spot Group Medikal Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 300 bin TL sermaye bedeli ile Fadi Aljabi tarafından kuruldu.Spot Group Medikal Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 300 bin TL sermaye bedeli ile Fadi Aljabi tarafından kuruldu.

Spot Group Medikal Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:
a) Saglık Hizmetleri: Her çesit saglık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, saglık merkezleri ve tesisleri, saglık kabinleri, dogumevleri,dis (agız saglıgı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri isletmek, hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve isletmek. Her türlü tıbbi yardım, muayene, saglık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını saglamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıstırmak. Her türlü saglık tesisleri, medikal ve tıbbi cihazlar konularında, ve bilumum ortopedik ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. b) Gayrimenkul ve Danışmanlık : Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlığı ve ekspertiz faaliyetleri, stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. gayrimenkul iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. Şirkete ait gayrimenkul malları teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir. Şirket üçüncü şahıslar ve kendi lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. c) Tekstil : Her türlü tekstil,konfeksiyon ürünü, kumaş ve giyim eşyaları, kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak. d) Gıda ve Temizlik: Her türlü gıda ve temizlik maddelerinin toptan ve perakende alımını yapmak, satmak, paketlemek ve tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. restoran, cafe, lokanta, çay bahçeleri gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Temizlik hizmetleri vermek. Her türlü plastik ambalaj ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin imali, satışı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak e) İnşaat ve Nakliye: İnşaat için arsa ve malzeme temin etmek, inşaa edip satmak. İnşaat malzemesi alım-satımını, ithalat-ihracatını yapmak. Satış mağazaları, bayilikler almak, resmi ve özel ihalelere katılmak. Taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, kalıp ve iskele imalatı, kurulumu ve parçaların dizaynı, dekorasyon, mimarlık, çevre düzenlemesi ve peyzaj hizmetleri vermek. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak. Paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Kurye hizmetleri vermek. f) Ayakkabı ve Mobilya: Her nevi ayakkabı tabanı, kösele, lastik, plastik, kauçuk ve her çeşit astarlık ber, deri yapıştırıcılar, aksesuar, toka, bağ vb. fort, bombe, tela gibi malzemeler ökçeler, kalıpları, vardelaların imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti yapabilir. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri alım satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri, tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak g) Reklam ve Organizasyon: Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek. Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler, turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak h) Turizm ve Petrol Ürünleri : Şirket yurt içinde ve yurt dışında seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve alabilir, organizasyonlarını ve rezervasyonlarını yapabilir, turlar düzenleyebilir, biletlerini satabilir, konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir. Kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Her türlü petrol vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, istasyonları açabilir. ı) Tarım ve Hayvancılık: Şirket her türlü bakliyat ürünlerini üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. Her çeşit canlı hayvan alım satım, pazarlama, ithalat ve ihracatını,yetiştiriciliği, usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak. Besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir. Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem tesislerinin kurulması, işletilmesi, alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. i) Otomotiv-Makine ve Teçhizat : Her türlü motorlu ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Cumhuriyet Mah.1991.Sok.Bey Center Sit. No:2/46 ESENYURT