26 / 11 / 2022

Star Arena Proje Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Star Arena Proje Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yıldıray Demirkaya, Musa Antebi, Erol Kiraz, Yakup Gecü, Hüseyin Kazıkkaya ortaklığıyla 12 milyon TL sermaye ile 15 Mart'ta Güngören'de kuruldu.Star Arena Proje Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yıldıray Demirkaya, Musa Antebi, Erol Kiraz, Yakup Gecü, Hüseyin Kazıkkaya ortaklığıyla 12 milyon TL sermaye ile 15 Mart'ta Güngören'de kuruldu. 


Star Arena Proje Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;1-İnşaat Taahhüt işleri; a.Her türlü konut , toplu konut iş yeri sitesi , fabrika otel , tatil köyü ve benzeri inşaatları yapmak, taahhüt etmek bunlarla ilgili inşaata elverişli arsa ve sanayi arsası satın almak satmak ve ıslah faaliyetlerinde bulunmak.Gerek şirketin gerek başkalarının gayrimenkullerinin üzerinde her tür ve tipte inşaatlar yapmak,inşaatçılık ve inşaat müteahhitliği yapmak,inşaat işleri ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işlerini deruhte etmek.Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektör inşaat ihalelerine girmek , taahhütlerde bulunmak.İnşaat malzemelerinin her türünün , inşaat ve taahhüt işleri ile ilişkili makine ve techizatın malzeme ve diğer emtianın ve bunlarla doğrudan veya dolayısıyla ilgili mamül yarı mamül maddelerinin imalatı,ticareti , ithalatı ve ihracatı ,perakende satışını yapmak.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.Her türlü gayrimenkul yatırımları yapmak ve işletmek alım-satım yapmak.  b.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon,- doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek e.    Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak vebunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak g.    Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.    ıslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. l-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı 2-Nakliye Ve Turizm  işleri; a-Her çeşit vasıta ile kara,hava deniz ve tren yolu ile eşya taşımacılığı dahil ve nakliye işleri yapmak fiktif antrepo tesis etmek ve işletmek kiralamak ve kiraya vermek. b-Personel , öğrenci ve diğer her türlü taşıma işlerini yapmak. c-Şirket, turistik restaurant , gece kulübü, lokanta, kafeterya, pastane,diskotek ve benzeri eğlence tesisleri gibi hizmet ve turizm sektörü ile ilgili işletmeler açabilir , kiralayabilir, kiraya verebilir,işletmesini üstlenebilir,kendi üstlendiği tesislerin işletmesini başkalarına bırakabilir. d-Deniz akarsu ,(rafting) ve dağ sporları tesisleri ile avcılık e kış sporlarına hizmet eden tesisi ve işletmeleri , yat ve yelken turizmine hizmet veren kuruluşlar ile termal tesisiler, diğer sağlık turizmi tesisleri kurabilir işletebilir işlettirebilir ve kiraya verebilir. e-Devre mülk sistemi kurabilir,turistik yatırımlar yapabilir.Tüm bu işleri yerli ve yabancı yatırımcılarla beraber yapabilir. f-Kendi tesisleri arasında veya transfer amacıyla yolcu taşımacığı yapmak.Açmış olduğu her türlü restaurant,bar,cafe veya salonlarda eğlence amaçlı veya ticari amaçlı toplantılar düzenlemek veya bu türlü işlerin pazarlamasını yapmak. 3- Otomotiv İşleri; a.  Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. b.Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet,  ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. c. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, perakende satışını yapmak,ithalat ve ihracatını yapmak. d.Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 

Geri Dön