Su birim fiyatı 2014!

Su birim fiyatı 2014!

İSKİ tarifesine göre 100 metrekare inşaat alanlı bir arsa için proje inceleme ve görüş verme harcı 40 lira alınıyor. Peki İSKİ abonelik işlemleri nelerdir? Su birim fiyatı 2014 ne kadardır?Su birim fiyatı 2014!

İSKİ aboneliği için gerekli belgeler ve yapılması gereken işlemler İSKİ nin resmi internet sayfasında açıklanıyor. Buna göre konut ve işyeri aboneliği için gerekenler ile su birim fiyatları aşağıda sıralanıyor.

İSKİ abonelik işlemleri:


KONUT ABONELİĞİ

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise  ;


İlgili Belediye'den binanın yapım tarihine dair yazı veya Elektrik - Doğalgaz - Telefon Sözleşme evraklarından biri

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 211 TL Abonelik ve 178 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 389 TL

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise  ;


Yapı Ruhsatı

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 211 TL Abonelik ve 178 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 389 TL

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Yapım tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ;


Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)

TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 211 TL Abonelik ve 178 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 389 TL

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)


İŞYERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise  ;


İlgili Belediye'den binanın yapım tarihine dair yazı veya Elektrik - Doğalgaz - Telefon Sözleşme evraklarından biri

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

374 TL Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise  ;


Yapı Ruhsatı

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

374 TL Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli

Yapım tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ;


Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)

TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

374 TL Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli


Su birim fiyatları 2014:   (m3)

Konutların Tüm Kullanımları3,96

İşyerlerinin Tüm Kullanımları8,33

Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların Tüm Kullanımları6,03

Sanayi ve Konut Dışı Şantiye Tüm Kullanımları8,66

Konut İnşaatı Şantiye Tüm Kullanımları4,90

Geri Dönüşüm Kullanma Suyunu  Kullanan Abonelerin Tüm Kullanımları0,73

Toplu Su (Belediyelere verilen)3,91

Köy Tarifesi (Konut)1

Köy Tarifesi (İşyerleri)2,64


" İdaremizden şebeke suyu almayan, tanker ve kuyu suyu kullanan abonelerden ait olduğu tarife grubundaki fiyatın yarısı alınır."

     

" İdaremizden hamsu alan abonelerden, ait olduğu tarife grubundaki fiyatın yarısı alınır."


100 metrekare inşaat alanlı bir arsa için proje inceleme ve görüş verme harcı 40 lira; İçme suyu ve atıksu şebekeleri proje onayı 417 lira; Anal röleve ve proje onay ücreti bin 18 lira olarak belirlendi.


Su ve atıksu abonesi olanlardan vidanjör çekimi ve kullanıcı kusuru olmaksızın kanal açma işlerinden ücret alınmıyor.


Baraj suyundan içme suyu nasıl elde edilir?