10 / 08 / 2022

Su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ve ayar ücret tarifesi 2015!

Su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ve ayar ücret tarifesi 2015!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından su,elektrik ve gaz sayaçları tamir ve ayar ücret tarifesi hakkında tebliğ bugün 29215 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...
TEBLİĞ


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:


SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR


ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ


(TEBLİĞ NO: MSGM-2014/11)


Amaç, kapsam ve dayanak


MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesidir.


(2) Bu Tebliğ, sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar.


Reddedilen sayaçlar


MADDE 2 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.


Ücret tarifesini asma zorunluluğu


MADDE 3 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.


Cezai işlem


MADDE 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.


Yürürlükten kaldırılan tebliğ


MADDE 5 – (1) 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Doğal Gaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSGM-2013/43) yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük


MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


 


Ek- 1


SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ TARİFESİ


 


ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ                                                                                   ÜCRETİ (TL/Adet)


1 SU SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ                                                                                   


1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)                                                 8,3 TL


1.2 Anma debisi 10 m3/h'den büyük olan sayaçlar                                                                  11,7 TL


2 SU SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ                                                                                 


2.1 Sayaçların iç ve dış temizliği ile yağlanmalarını gerektiren, ancak parça değiştirilmesini gerektirmeyen tamirleri için                                                                                                                                      


2.1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)                                              8,3 TL


2.1.2 Anma debisi 10 m3/h'den fazla olan sayaçlar                                                                  11,7 TL


2.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın değiştirilmesi için işçilik ücreti olarak 


2.2.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)                                              3,7 TL


2.2.2 Anma debisi 10 m3/h'den fazla olan sayaçlar                                                                    5,4 TL


2.3 Boyamayı gerektiren hallerde:                                                                                                  


2.3.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)                                              3,7 TL


2.3.2 Anma debisi 10 m3/h'den fazla olan sayaçlar                                                                    5,4 TL


3 ELEKTRİK SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ                                                                   


3.1 Tek fazlı sayaçlar                                                                                                                 6,4 TL


3.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları                                                                                               8,3 TL


3.3 Reaktif enerji sayaçları                                                                                                        9,8 TL


4 ELEKTRİK SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ                                                                 


4.1 Sayaçların iç ve dış temizliği ile yağlanmalarını gerektiren, ancak parça değiştirilmesini gerektirmeyen tamirleri için                                                                                                                                      


4.1.1 Tek fazlı sayaçlar                                                                                                              8,3 TL


4.1.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları                                                                                            9,8 TL


4.1.3 Reaktif enerji sayaçları                                                                                                   11,7 TL


4.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın


değiştirilmesi için işçilik ücreti olarak                                                                                   3,7 TL


4.3 Boyamayı gerektiren hallerde beher sayaç için sayacın durumuna


göre 2,2 TL ile 3,7 TL arasında boyama ücreti alınır.                                                                   


5 REDÜKTÖRLÜ VE DEMANDMETRELİ ELEKTRİK SAYAÇLARI                               


Redüktörü ile birlikte muayene edilen sayaçlar ile demandmetreli sayaçlarda 4 üncü


maddede yazılı miktarların % 50 fazlası alınır. Yalnız redüktör muayenelerinde beher


redüktör için                                                                                                                              6,4 TL


6 GAZ SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ                                                                                


6.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                                       9,2 TL


6.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                                  15,4 TL


6.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                                  32,7 TL


6.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                              40,1 TL


6.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                                 74 TL


6.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                          148,1 TL


6.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                        215,9 TL


6.8 G10000 ve üstü                                                                                                               277,6 TL


7 GAZ SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ                                                                              


7.1 Sayaçların iç ve dış temizliği ile yağlanmalarını gerektiren, ancak parça değiştirilmesini gerektirmeyen tamirleri için                                                                                                                                      


7.1.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                                    9,2 TL


7.1.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                               15,4 TL


7.1.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                               32,7 TL


7.1.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                           40,1 TL


7.1.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                              74 TL


7.1.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                       148,1 TL


7.1.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                     215,9 TL


7.1.8 G10000 ve üstü                                                                                                            277,6 TL


7.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın değiştirilmesi için işçilik ücreti olarak 


7.2.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                                    9,2 TL


7.2.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                               12,9 TL


7.2.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                               18,5 TL


7.2.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                           24,7 TL


7.2.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                              37 TL


7.2.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                         49,3 TL


7.2.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                       61,7 TL


7.2.8 G10000 ve üstü                                                                                                                 74 TL


7.3 Boyamayı gerektiren hallerde her bir sayaç için boyama ücreti olarak                                


7.3.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                                    7,2 TL


7.3.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                               12,3 TL


7.3.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                               18,5 TL


7.3.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                           24,7 TL


7.3.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                           30,9 TL


7.3.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                            37 TL


7.3.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                       49,3 TL


7.3.8 G10000 ve üstü                                                                                                              61,7 TL


8 Aboneler tarafından vaki şikâyetler üzerine yapılacak muayenelerde sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, yerinden sökülüp takma masrafı olarak:


8.1 Gaz sayaçları için:


8.1.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                                  16,4 TL


8.1.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                               24,7 TL


8.1.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                               30,9 TL


8.1.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                           43,2 TL


8.1.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                           61,7 TL


8.1.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                         92,6 TL


8.1.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                     154,3 TL


8.1.8 G10000 ve üstü                                                                                                            215,9 TL


8.2 Su sayaçları için 16,3 TL, elektrik sayaçları için ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen ücretler alınır.                                                                                                                                    


9 Beher sayaç için kullanılan damga teli ve kurşun karşılığında işçilik dâhil 1,9 TL ücret alınır.


10 Ön ödemeli elektronik kartlı sayaçların tamir ve ayar ücretleri % 50 daha fazla alınır (Boyama ücretleri hariç).