Sukent Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Sukent Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu! Sukent Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Sukent Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Sukent Uğur tarafından kuruldu.Sukent Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Sukent Uğur tarafından kuruldu.

Sukent Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıcaları şunlardır. Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işler ve işlemler şunlardır. A) GAYRİMENKUL PAZARLAMA VE İNŞAAT İŞLERİ 01) Şirket, emlak (taşınmaz mal) alım satımı, kiralanması, pazarlanması, taşınmaz mallar üzerinde hukuken ve yasal olarak yapılabilen tüm tasarruflar ve emlak konularında danışmanlık, emlak yatırım danışmanlığı, emlak pazarlaması ve kiralanması konularında aracılık işleri yapar. Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb hizmetleri vermek.) 02) Her türlü inşaatları yaptırmak için gerekli alanların açılması, açılan alanların geliştirilmesi ve modernleştirilmesi için alt yapı ve üst yapı sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, toplu konut alanları olarak dizayn edilmesi, konut yaptırabilmek için gerekli zemin çalışmalarının yaptırılması, imar ıslah ve aplikasyon çalışmalarının yaptırılması ve gayri menkullerin değerini arttırıcı alt yapı çalışmalarının yaptırılması. 03) Her türlü emlak, gayri menkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler, apart otel, motel, ağaç evler, bağ evleri, kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, fabrika binaları, inşaa etmek. Arsalar, araziler ve her türlü taşınmazın alımını, satımını, pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, alım satım komisyonculuğu, kiralama komisyonculuğu yapabilir. 04) Şirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların, sitelerin dairelerin ve buna benzer gayri menkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması, gayri menkullerin bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerekli hizmetlerin oluşturulması, gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımı, bakımı faaliyeti ve kullanımına ilişkin işlemler, teknik ve spesifikasyonlar çerçevesinde dahili düzenleme, dekorasyon, onarım ve değişikliklere uyması gereken zorunlu ilkeleri belirten dahili düzenlemelerin hazırlanması gayri menkullere ait birimlerin kiralanması, her türlü yönetim hizmetlerinin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi işlerini yapmak, 05) Şirket konusu ile ilgili piyasa araştırması yapabilir pazarlar ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir. 06) Şirket konusu ile ilgili bina ve inşaatların, eski eserlerin ve surların, yolların ve barajların bakım onarım ve tamir hizmetlerini yapmak. Bina ve İnşaatlarının sıhhi tesisatlarının döşenmesi, alçıpanları, boyama işlerini yaptırmak, 07) Her türlü inşaatların, binaların ve dairelerin asma tavan, alçıpan, kapı, pencere işleri, taban ve tavan döşemeleri, her türlü laminat parke, hali, seramik, fayans işleri yaptırmak bunlara ilgili gerekli madde ve malzemelerin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, 08) Kat karşılığı arsa almak, parsellemek sureti ile satmak, takas etmek ve kat karşılığı ve kentsel dönüşüm inşaatları yapmak, yaptırmak, 09) Her türlü inşaat işleri ve eski eser onarımı ile ilgili konularda müşavirlik ve proje danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve bu hizmetleri satın almak, 10) Konusu ile ilgili tamir, tadilat ve röleve dekorasyon, restorasyon ve iç mimari projelerinin hazırlanması ve bu konularla ilgili danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, 11) Konusu ile ilgili her türlü, sıhhi tesisat, kalorifer, klima ve havalandırma tesisatı proje işlerini yaptırmak, 12) Konusu ile ilgili her türlü dekorasyon, zemin ve temel etütleri, sondaj proje çizimleri yapmak, yaptırmak, 13) Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili mühendislik mimarlık ve müşavirlik hizmetleri, inceleme ve etüd işleri, plan, proje ve yapılabilirlik raporlarını hazırlamak, hazırlatmak. 14) Konusu ile ilgili her nevi resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihaleleri devretmek, her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt, tesisat işlerini yaptırmak. 15) Şirket ihtiyacı için inşaat makineleri alet ve edevatları alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması yapabilir, 16) Her türlü yapı projeleri çizmek ve çizdirmek, etütler hazırlamak, ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak, ruhsatlarını ve iskanlarını almak aldırmak, 17) İmar, imar ıslak, imar aplikasyon planları hazırlatmak arazi üzerine ifraz ve tevhid işlemlerini hazırlamak, yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak. B) DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 01) Yerli yada yabancı gerçek veya tüzel kişilerle bunlara ait işletmelere sermayedar bulmak, proje finansmanı sağlamasına yardımcı olmak. Değerleme ve satın alınmasına ilişkin olarak her türlü etüt, inceleme, aracılık ve danışmanlık hizmeti verilmesi, 02) Gerçek ve tüzel kişilerle bunlara ait işletmelere teknik danışmanlık, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, yeniden yapılandırma ve firma değerleri konularında danışmanlık yapmak. Yatırıma yönelik gayrimenkul veya varlık alımı ve satımı, yönetim sevk ve idaresi, iş idaresi, işletme, üretim, verimli çalışma, organizasyon, karar konularında danışmanlık yapmak. Bilgi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Necip Fazıl Mah.Gaffar Okkan Cd.S.Aqua Manors Villa 3a 6er1 Ümraniye