Sultangazi Belediyesi'nden 8.4 milyon TL'ye satılık 15 arsa!

Sultangazi Belediyesi'nden 8.4 milyon TL'ye satılık 15 arsa! Sultangazi Belediyesi'nden 8.4 milyon TL'ye satılık 15 arsa!

Sultangazi Belediye Başkanlığı, 15 adet arsayı toplam 8 milyon 499 bin 700 TL tahmini bedelle satışa çıkardı. Sultangazi Belediyesi arsaları19 ve 21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek...


Sultangazi Belediye Başkanlığı, 15 adet arsayı toplam 8 milyon 499 bin 700 TL tahmini bedelle ihale edecek. Arsaların ihaleleri 19 ve 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.İHALE


MUH.SATIŞ 

2886 DİK. BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 6154


SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATILACAK


_ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI_


MAHALLE    ADA    PARS EL    CİNSİ    ALANI M2    İMARI    BELE DİYE PAYI    TAHMİNİ BEDEL    GEÇİCİ TEMİNAT    İHALE TARİHİ-SAATİ


HABİPLER    3579    1    ARSA    361    TAKS;0,30 KAKS;1,20 AYRIK NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    469.300,00 TL    14.079,00 TL    19.08.2014-10:00


HABİPLER    2878    18    ARSA    286    TAKS;0,30 KAKS;1,20 AYRIK NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    371.800,00 TL    11.154,00 TL    19.08.2014-10:20


HABİPLER    2883    7    ARSA    651    TAKS;0,30 KAKS;1,20 AYRIK NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    846.300,00 TL    25.389,00 TL    19.08.2014-10:40


ESKİ HABİPLER    1896    7    ARSA    448    TAKS;0,35 AYRIK İKİZ NİZAM 4 KATLI KONUT, 444 ADA 18 PARSEL İLE TEVHİT ŞARTLI    TAM    896,000,00 TL    26.880,00 TL    19.08.2014-11:00


HABİPLER    2887    6    ARSA    243    TAKS;0,30 KAKS;1;20 AYRIK İKİZ NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    315.900,00 TL    9.477,00 TL    19.08.2014-11:20


ESKİ HABİPLER    1875    10    ARSA    351    TAKS;0,35 AYRIK İKİZ NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    666.900,00 TL    20.007,00 TL    19.08.2014-11:40


CEBECİ    2219    7    ARSA    107    BİTİŞİK NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    310.300,00 TL    9.309,00 TL    19.08.2014-13:30


HABİPLER    2878    16    ARSA    351    TAKS;0,30 KAKS;1,20 AYRIK NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    456.300,00 TL    13.689,00 TL    19.08.2014-14:00


ESKİ HABİPLER    1872    11    ARSA    574    TAKS;0,35 AYRIK İKİZ NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    1.090.600,0 0 TL    32.718,00 TL    21.08.2014-10:00


YUNUSEM RE    1110    13    ARSA    138    KISMEN İKİZ NİZAM 4 KATLI KONUT+TİCARE T KISMEN YOL    TAM    317.400,00 TL    9.522,00 TL    21.08.2014-10:20


YUNUSEM RE    1097    6    ARSA    199    İKİZ NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    471.900,00 TL    12.537,00 TL    21.08.2014-10:40


48 1 2


ıCEBECİ    3964    3    ARSA    222    BİTİŞİK NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    666.000,00 TL    19.980,00 TL    21.08.2014-11:00


YUNUSEM RE        10255    ARSA    118    KISMEN BİTİŞİK NİZAM 4 KATLI KONUT, KISMEN YOL    TAM    318.600,00 TL    9.558,00 TL    21.08.2014-11:20


CEBECİ    3972    3    ARSA    293    BİTİŞİK NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    849.700,00 TL    25.491,00 TL    21.08.2014-11:40


CEBECİ    3991    2    ARSA    168    BİTİŞİK NİZAM 4 KATLI KONUT    TAM    453.600,00 TL    13.608,00 TL    21.08.2014-13:30


1- Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır, ihale "İstanbul,Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve istimlâk Müdürlüğü'nden (İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.


2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.


3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler: A- Gerçek kişi olması halinde;


1- T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,


2- ikametgâh belgesi,


3- Noter tasdikli imza beyannamesi,


4- Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı


5- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,


6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


7- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,


6-Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı

yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).


B- Tüzel kişi olması halinde;


1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından,

Ticaret Sicil Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)

kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,


2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),


3- Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,


4- Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,


5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


6- Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adma ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak

kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,


7- Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,


8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,


9- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı

yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).


C- Ortak Girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.


4- Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.


6- Kesin teminat: ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.


7- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.İhale ilanı için tıklayın