19 / 08 / 2022

Symmetry Mühendislik Ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!


Symmetry Mühendislik Ve Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta Korhan Uğur Özbaysal tarafından kuruldu.Symmetry Mühendislik Ve Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta Korhan Uğur Özbaysal tarafından kuruldu.

Symmetry Mühendislik Ve Danışmanlık Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1. Şirket yatırım amaçlı olarak her türlü gayrimenkulün alım, satım, kira, değerlendirme ve pazarlamasını yapabilir. 2. Şirket bir gayrimenkul portföy sahibi ve yöneticisi olmanın yanında, sektörün "proje geliştirme" tarafında da yer alacaktır. 3. Şirket, konsept yaratma ve bunları markaya dönüştürme kapasitesi ile özgün Konseptleri hayata geçirecek, anahtar teslim projeler geliştirecek, pazarlama ve satış, teslim sonrası hizmetleri de verecektir. 4. Şirket, değer ifade eden gayrimenkullerin, çevresel faktörlerini gelişebilir ve de değişebilir kıymetlerini piyasa hareketlerini, bölgesel ve kentsel trendleri yakından takip ederek oluşabilecek gelişmeleri önceden değerlendirip, kişi veya kuruluşların ticari kazançlarını ve tasarruflarını, gayrimenkul sektöründe iyi gelirler elde etmelerini sağlamak konusunda danışmanlık yapacaktır. 5. Şirket, Proje Bazlı Gayrimenkul Yatırımlarında Satış Organizasyonları Kurar, Yönetir Ve Geliştirir. 6. Yurt içi ve dışında çelik, betonarme, ahşap, prefabrik binalar inşa etmek, a) Konutlar, iş merkezleri, okullar, ibadethaneler, spor tesisleri, fabrikalar ve atölyeler, istasyonlar, abideler, turistik tesisler, oteller, moteller, dinlenme tesisleri, ziraat tesisleri, golf sahaları b) Yollar, köprüler, özel yapılar, liman, iskele, istasyon ve demir yolları, c) Tüneller, barajlar, kanallar, sulama tesisleri, kanalizasyon ve arıtma tesisleri, Park ve bahçeler. 7. Tesisat İnşası; a) Yukarıda adı geçen işlerin tesisat inşası, b) Yüksek ve Alçak gerilim tesisleri, enerji nakil hatları, Telefon, telgraf ve diğer her cins nakil hatları inşa ve montajı, c) Petrol ve diğer boru hattı inşaatı, d) Fabrika ve tesislerin komple inşaatı. 8. Tamirat, Tadilat ve restorasyon işleri; Yukarıda adı geçen işlerin tamirat tadilat ve restorasyon işlerini yapmak. 9. Konuları ile ilgili olarak reklam ve promosyon hizmetleri yaptırmak 10. Konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere fuar, sergi ve gösteriye katılmak. 11. Şirketin işletme maksat ve mevzuuna giren konusunda her türlü pazarlama mümessillik, acentelik, bayilik yapmak yurt içi ve yurt dışı temsilcilik yapmak. 12. Her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak, bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve, restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. inşaat projelerini işveren veya müteahhit adına planlamak ve yönetmek, işveren veya herhangi bir üçüncü kişi adına projeleri kontrol etmek, takip etmek, planlamak, kendi adına veya üçüncü taraf parti adına görüşmelere katılmak, Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 13-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 14-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 15-Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için; 1-Konusu ile ilgili olarak özelleştirme de dahil olmak üzere yurtiçinde ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.