Syo İnşaat Gayrimenkul Sanayi Ticaret  Anonim Şirketi kuruldu!


Syo İnşaat Gayrimenkul Sanayi Ticaret  Anonim Şirketi Şişli’de 2 milyon TL sermaye bedeli  ile Fatih Yılmaz tarafından kuruldu.Syo İnşaat Gayrimenkul Sanayi Ticaret  Anonim Şirketi Şişli’de 2 milyon TL sermaye bedeli  ile Fatih Yılmaz tarafından kuruldu.

Sonas Gayrimenkul İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1 Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2 Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3 Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4 Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5 Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6 Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7 Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8 Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9 Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10 Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11 Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12 Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13 İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14 Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15 İnşaat çini, fayans, karo, mozaik mamulleri tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak kendine bağlı bayilikler kurmak. 16 Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak,kiralamak,kiraya vermek işletmek bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 17 İnşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 18 Seramikten mamul her türlü küvetler, hidromasajlı küvetler, banyo kabinleri, duş kabinleri, pisuvarlar, klozetler, hela taşları, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve yapı elemanları gibi bahsi geçen mamullerin imalatında kullanılacak her türlü hammaddenin üretimi. KONUSU İLE İLGİLİ OLMAK ŞARTI İLE AŞAĞIDAKİ İŞLEM VE FAALİYETLERDE BULUNABİLİR. 1-Şirketin faaliyetlerine giren sanayi ve ticari yatırımlarda bulunmak, özel depolar, satış Mağazalarına, fabrikalar tesis etmek, her vasıta işçi çalıştırmak, alet edevat makine ve teçhizat Kiralamak, kiraya vermek ve işletmek. 2-Şirket amacına ulaşabilmek için lüzumlu makine teçhizat ve tesisler ile gayrimenkullerin iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde gerek şirketin gerekse 3. şahıs ve şirketin borçlarını temin etmek üzere gayrimenkullerle ilgili tapu kütüğü ve sicilinde işlemler yapmak, ipotek irtifak, intifa, rehin, sükna , gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti, kat irtifakı, terkin, ifraz, tahsis ipotek, cins tahsisi işlemleri gayrimenkuller üzerine intifa tesis etmek veya ettirmek, vesair tapu işlemlerini yapmak,şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin amaç ve konuya uygun olarak karşılıklı olarak takas işlemlerinde bulunmak, devir ve ferağ etmek ipotek almak ve vermek. 3-Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisab etmek devir etmek ve satmak bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, konusu ile ilgili işlerde resmi ve hususi şahıslarda ve hükmi şahıslarda karşılıklı taahhütlerde bulunmak ve ihalelere iştirak etmek. 4-Şirket konusu ile ilgili olarak markalar, ihtira beraatleri, ustalık sınai mülkiyet haklarını iktisab etmek devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, amacına uygun bayilikler tesis etmek, komisyonculuk acentalık, mümessillik tesis etmek, komisyonculuk acentalık ve mümessillik ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: BAŞAK MH.M.CELALEDDİNİ RUMİ CD MİSSTANBUL EVL.3.ADA SİT.4E/14 BAŞAKŞEHİR