Tabbaa İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

 Tabbaa İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tabbaa İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün 100 bin TL sermaye bedeli ile Fatih'te Zıad Salah    Eddın A Tabbaa tarafından kuruldu.


Tabbaa İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün 100 bin TL sermaye bedeli ile Fatih'te Zıad Salah    Eddın A Tabbaa tarafından kuruldu.

Tabbaa İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethaneinşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöreait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut,iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleyeçıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa .....ve anasözleşmesinde yazılı işler


İskenderpaşa Mah.F.Efendi Sk. Murlar Sıt.No.21 A Fatih