28 / 06 / 2022

Tacikistan'da inşaat malzemeleri üretimi arttı!

Tacikistan'da inşaat malzemeleri üretimi arttı!

Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şavkat Bobozoda madencilik, inşaat malzemeleri ve tarım sektörüyle ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şavkat Bobozoda madencilik, inşaat malzemeleri ve tarım sektörüyle ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:


Ekonomik kalkınmayı odağına koyan Tacikistan Cumhuriyeti, bilhassa sanayiye dayalı bir ekonomi için çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkede sanayinin gelişmesine yönelik ilgili altyapının oluşturulması, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi için koşulların yaratılması, Tacikistan hükümetinin siyasi ve ekonomik öncelikli alanları olan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi konularında önemli adımlar attığını söyleyebilirim. 


Maden sanayi önemli bir potansiyel barındırıyor 

Ülkede siyasi istikrar ve güvenliğin olması, özel sektörün gelişmesine yönelik ilgili yasaların mevcudiyeti, uygun yatırım, coğrafya ve iklim koşullarının bulunması, doğal kaynakların ve yeraltı zenginliklerinin ulaşılabilir olması, pahalı olmayan ama kalifiye iş gücünün varlığı ülkemizde sanayinin gelişmesine ve ortak ülkelerle geniş bir düzlemde işbirliğinin organize edilebilmesine yardımcı olan belli başlı faktörlerdir. 


Tacikistan'daki sanayinin geliştirilmesi sürecinde madencilik ve kömür sanayi, alüminyum ve inşaat malzemeleri sanayi, tarım ürünleri üretimi ve işlenmesi, tekstil sanayii dikkat çeken alanların başında geliyor. Tacikistan'ın madencilik sektörü, uzun bir gelecekte sektörün gelişmesini sağlamaya yetecek miktarda mineral-hammadde kaynağına sahiptir. Geçmiş yıllardan farklı olarak ülke toprakları üzerinde hem maden cevherlerinin çıkartılması ve konsentratlarm üretildiği ilk işlemenin gerçekleştirilmesi hem de bunların yeniden işlenmeleriyle ilgili faaliyetler muntazaman yürütülüyor. 


Tacikistan-İngiltere ortak işletmesi ile kısa süre önce kurulan ve tamamlanmış cevherin çıkartılması, işlenmesi ve metalürji teknolojik döngüsünün gerçekleştirildiği, sektörün en büyük işletmelerinden biri olan Tacikistan-Çin ortak işletmesi Zarafşon bu alandaki karşılıklı işbirliğinin olumlu örneklerini oluşturuyor. Partnerlerle gerçekleştirilen etkin işbirliği sonucunda son yıllarda Tacikistan'da altın çıkarımı bir kaç kat arttı. Artık madencilik alanında birçok yabancı yatırımı ülkemizde gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda maden sanayi Tacikistan'ın toplam sanayisinin yüzde 25'ini meydana getiriyor. Tacikistan topraklarının yüzde 93.7'sinin dağlardan oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda ülkenin altın, gümüş, bakır, çinko, kalay, antimon dahil pek çok mineral yatakları bakımından zengin olduğu biliniyor. 


İnşaat malzemeleri üretimi son yıllarda artış kaydetti 

Tacikistan, yeterli kömür rezervlerinin bulunması sebebiyle kömür sanayiinde de oldukça iyi gelişim perspektifine sahip. Ülkenin farklı bölgelerine yayılmış olan büyük kömür rezervleri söz konusu. Mevcut 36'dan fazla kömür ocağı rezervinden sadece birkaç tanesi detaylı olarak incelendi. Birincil jeolojik keşif çalışmaları yapılmış, test çalışmaları ise sürdürülüyor. Uzmanların hesaplamalarına göre Tacikistan'da 4.3 milyar ton kömür rezervi bulunuyor. Günümüzde yılda 2 milyon ton kömür çıkartılmakta olup bu miktar henüz ülkenin kömür ihtiyacının karşılanması için yeterli değil. Kömür rezervleri temel olarak kimya-teknoloji sanayinin geliştirilmesinde kullanılıyor. 


Ülkede istikrarlı gelişim gösteren başka bir sanayi dalı da inşaat malzemeleri üretimi. Son birkaç yıl boyunca bu sektördeki gelişim temposu artış eğilimi gösterdi. Sadece çimento üretim hacmi yılda 200 bin tondan 2 milyon tona çıktı. Önümüzdeki iki yıl içinde çimento üretimi yılda 5 milyon tona ulaşacak. Şu anda üretilen çimento fiyat ve kalite bakımında Orta Asya'daki en cazip çimento olma özelliğine sahip. Öte yandan Tacikistan, büyük kuars kumu yataklarına sahip. Bu da cam sanayiine yatırım yapmak için uygun koşulların bulunduğu anlamına geliyor. 


Külçe almüniyum üretimi yılda 400 bin tonu geçiyor 


Öte yandan, alüminyum üretiminde mevcut olan büyük kapasite, Tacikistan içinde alüminyum ürünler üretimi yapılması için uygun zemin oluşturuyor. Yılda 400 bin tondan fazla külçe alüminyum üretimi yapan Tacikistan Alüminyum Fabrikası'nm (TALKO) imkanları dikkate alındığında Tacikistan Cumhuriyeti yüksek katma değeri olan alüminyum işleme sektörünün geliştirilmesini pek tabi arzu ediyor. Şu anda ülkemizde alüminyum kablo ürünleri, alüminyum kapı ve pencereler, alüminyum folyo, saf alüminyum konusunda imalatlara rastlamak mümkün. Fakat mevcut üretim, iç talebin karşılanması ve alüminyum ürünlerinde ihracatın yapılabilmesi için yeterli gelmiyor. Özellikle yatırımcılar için alüminyumun işlenmesi alanında özel, ek avantajlar söz konusu. 


Pamukta vergi avantajları ile yatırımcı bekliyoruz 

Tacikistan, pamuk üretimi ve işlenmesi konusunda da geniş imkanlara sahip. Şu anda üretilen 400 bin ton pamuk hammaddesinin sadece yüzde 15 ila 20'si ülke içinde tam olarak işlenebiliyor. Bu durum ülkedeki tekstil sanayinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin başlatılmasının ve hayata geçirilmesinin temelini oluşturuyor.  Bu sektörde işbirliği yapılması için yıllık bin 500 ton'dan fazla olan ipek kozası üretimi de kayda değer bir imkan sunuyor. 


Pamuk ve ipeğin tam olarak işlenmesi alanına yatırım yapacaklar için özel vergi ve gümrük avantajlarının öngörüldüğünü belirtmek isterim. Örneğin, pamuk ve ipek ipliği tüm evreleriyle işleyerek, mamul mal üretmek üzere yeni kurulan işletmelerin doğrudan kendi ihtiyaçları için ülkeye getirecekleri mallar gümrük vergisinden ve katma değer vergisinden muaf tutuluyor. 


Tarımda, tüketici ülke konumundan artık çıktık 

Tarım ürünleri işleme sektörü de ülkemizde önemli bir potansiyele sahip. Son jnllarda bahçecilik ve bağcılığın gelişimi Tacikistan'ın ihracat potansiyelinin artmasına hatırı sayılır oranda katkı sağladı. Tacikistan, son dönemde tarım arazilerini genişletmek, hayvancılık ve tavukçuluğu geliştirmek suretiyle tüketici ülke konumundan mamul mal ihracatçısı bir ülkeye dönüştü. Bu bağlamda, tarım ürünlerinin saklanması, işlenmeleri ve ambalajlanmaları için özel altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla ülkeye yatırımların, modern teknolojilerin ve ekipmanların cezbedilmesi zorunluluğu bulunuyor. 


Yatırımcı için kapsamlı garantiler sunuyoruz 

Yanı sıra ülkemizde yılda 7 bin ton yün üretiliyor fakat bunun sadece yüzde 20'si ülke içinde tüm süreçleriyle işlenebiliyor. Ayrıca ülkede üretilen 1.5 milyon adetten fazla küçük ve büyük baş hayvan derisi de bu alanda partnerlerle ortak işbirliği yapılması için geniş imkanların mevcut olduğunu gösteriyor. Tarımda kullanılan makinelerin, üretim-teknolojik ekipmanların ve bunların yan parçalarının ülkeye sokulmaları halinde, mevcut yasalara uyarınca bunlardan katma değer vergisinin alınmadığını hatırlatmak isterim. 


Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti kumaş, kap-kacak, halı, mücevherat üretimine ve daha pek çok alana yönelik olarak halk el sanatlarının, ha lk sanatçılarının ve zanaatkarların eserlerinin geliştirilmesine de önem veriyor. Mevcut yasalarla özel mülkiyetin, elde edilen gelirin ve diğer gelirlerin serbestçe transfer edilmesi, ekonomik faaliyetlerin dokunulmazlığı konuları dahil gerekli garantilerin listesi belirlenmiştir ve ayrıca yerli ve yabancı yatırımcılar için tek bir ekonomik rejim oluşturulmuştur. 

Tacikistan yasaları yatırımcılar için geniş bir garantüer ve avantajlar sistemi öngörmektedir. Bu cümleden olarak, yabancı yatırımcılara gerçekleştirdikleri yatırımları ve üretim faaliyetleri sonucunda yasal yollarla elde ettikleri yabancı döviz gelirlerini ve kazandıkları maaşlarını serbestçe yurt dışına transfer etme hakkı da garanti edilmektedir.


Tacikistan Cumhuriyeti'ne mal varlığı ve yatırım olmak üzere dokümantal veya elektronik ortamda yazılım olarak bilgi getiren yatırımcı, yatırım faaliyeti sona erdikten sonra belirtilen bu mal varlığını ve bilgiyi Tacikistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak herhangi bir engelle karşdaşmaksızm Tacikistan Cumhuriyeti toprakları dışına çıkartma hakkına sahiptir. 


Bundan başka, yeni kabul edilen Yatırım Anlaşmaları Hakkındaki Kanuna uygun olarak büyük yatırımcılar devletten ek avantajlar ve garantiler alma imkanına kavuşmuşlardır. Ek avantajlar sağlanması amacıyla ülkede dört serbest ekonomik bölge oluşturulmuş olup, buralarda faaliyet yürütenler sosyal vergi ve özel şahıslardan alman gelir vergisi hariç Tacikistan Cumhuriyeti yasalarınca belirlenmiş olan tüm vergilerden muaftırlar. Tüm bunlar genel olarak partnerlerimizle karşüıklı yarara dayalı işbirliğinin geliştirilmesi için uygun bir zemin teşkil etmektedir. 


Dünya Bölge