Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları 2021!

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları 2021!


Kiracı ve ev sahipleri arasında kiracının bulunduğu gayrimenkulü tahliye etme şartları belirlendi. Belgenin geçerli sayılabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekiyor. İşte tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları 2021...


Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları 2021

Kiracı ile kiralayan arasında kiracının olduğu gayrimenkulü tahliye etme şartları ve süresi kesin olarak belirlendi. Türk Borçlar Kanunu’na göre şartlar ve gerekçeler yoksa kiraya veren kiracıyı tahliye edemiyor. İstisnası kiracıdan tahliye taahhüdü alınıyor. 

Türk Borçlar Kanunu Madde 352
''Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.''

Tahliye hakkında taahhütnamede açıklanan sürede taşınmazın tahliye edilmemesi halinde kiraya veren bu tarihin başlamasının ardından 1 ay içerisinde tahliye davası veya icra takibi başlatabiliyor. Tahliye istekli icra takibi icra müdürlüğünde, tahliye davası ise sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. Eğer kiraya veren tahliye tarihinden önceki bir tarihte kiracının taahhüt ettiği tarihte gayrimenkulü tahliye etmesini ihtar ederse 1 ay olan dava süresi 1 yıl olarak uzatıyor.

Tahliye taahhüdünde bulunan sürenin ardından 1 ayın geçmesi halinde kiraya veren taahhütnameye dayanarak tahliye talebinde bulunmuyor ve taahhüt geçersiz sayılıyor. Kiraya veren ancak genel tahliye koşullarına göre kiracısını gayrimenkulünden boşaltabiliyor. 

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları 2021 şu şekilde sıralanıyor:

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları 2021

- İlk kira sözleşmesi kurulduktan sonra verilmemiş olması,  

- Özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor, 

- Yazılı olarak hazırlanmış olması gerekiyor.

Tahliye taahhütnamesi örneği 2021

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI     (ÜNVANI)    :

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI                  :          

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ              :

TAHLİYE TARİHİ              :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak Türk Borçlar Kanunu gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ    :

TAAHHÜT EDEN     :

İMZASI                

Tahliye taahhütnamesi örneği 2021!

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları 2020!