Tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi 2021!

Tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi 2021!

Şekil şartlarına uygun olarak verilen tahliye taahhütnamesine rağmen kiracı evi boşaltmıyorsa ev sahibi bir dilekçe ile dava açabiliyor. Peki tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi 2021 nasıl hazırlanıyor? İşte tüm merak edilenler...


Tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi 2021!
Konut ve işyeri gibi gayrimenkul kiralayan kiracılar, mal sahibine tahliye taahhütnamesi verip kiraladığı taşınmazı tahliye edeceği tarihi açıklıyor. Peki tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi 2021 nasıl hazırlanıyor? İşte merak edilen her şey...

Tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi 2021!

Taahhütname ilk kira sözleşmesi yapılırken verilmemiş olması gerekiyor. Taahhütnamenin yazılı olması şartı aranıyor. Aksi durumda kiracının verdiği tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılıyor. Tahliye taahhütnamesinin noterde düzenlenmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Taahhütnamede özgür irade belirlenmiş bir tarihin belirtilmesi gerekiyor. Eğer bu şartlara uygun değilde taahhütname geçersiz oluyor. 

Şekil şartlarına uygun olarak verilen tahliye taahhütnamesine rağmen kiracı evi boşaltmıyorsa ev sahibi bir dilekçe ile dava açarak kiracıdan evi tahliye etmesini isteyebiliyor. 

Tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi 2021!

Tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi 2021

Tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi 2021 şu şekilde hazırlanıyor:

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI             :
VEKİLİ             :
DAVALI             :
KONU               : Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye İstemi.

AÇIKLAMALAR        :

1-)  Davalı …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık .... TL. kira ödemektedir.

2-) Davalı ile müvekkilim, …/…/… tarihli kira sözleşmesini imzaladıktan  sonra, …/…/… tarihinde birlikte notere giderek bir tahliye taahhütnamesi imzalamışlar ve bu taahhütname gereğince davalı …/…/… tarihinde tam ve eksiksiz olarak kiralananı tahliye ederek müvekkilime teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

3-)  Ancak davalı, …/…/… tarihinde, tahliye taahhütnamesine rağmen kiralananı tahliye etmediği gibi, çekilen ihtarnameye de cevap vermemiştir. Bu nedenle hakkında icra takibi de başlatılan davalının, kiralananı tahliyesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER   : 2004 S. K. m. 269/b, 818 S. K. m. 250 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    : …/…/… tarihli kira sözleşmesi, …/…/… tarihli tahliye taahhütnamesi, … İcra Müdürlüğünün …/… E. numaralı takip dosyası, tapu kayıtları,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili
Av.

Tahliye taahhütnamesi örneği 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com