25 / 06 / 2022

Kira artışı dava dilekçesi 2021!

Kira artışı dava dilekçesi 2021!

Kirada yapılacak artışta anlaşma sağlanamaması durumunda dava açılabiliyor. Dava bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulabiliyor. Peki kira artışı dava dilekçesi nasıl hazırlanıyor? İşte kira artışı dava dilekçesi 2021...Kira artışı dava dilekçesi 2021!

İş yeri ve mesken kiralamalarında sözleşmenin her yıl yenilenmesi durumunda mal sahibi kiraya TEFE VE TÜFE oranına göre zam yapabiliyor.

Yapılacak artış ile anlaşma sağlanamaması halinde kira artışı için dava açılabiliyor. Bu davalar her zaman açılabiliyor. Dava bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulabiliyor. Peki kira artışı dava dilekçesi nasıl hazırlanıyor? İşte kira artışı dava dilekçesi 2021...

Kira artışı dava dilekçesi 2021

…...... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI     :

VEKİLİ     :

DAVALI     :

KONU       : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.

2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.

3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

H. NEDENLER                    : ... Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .

H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal

  deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/2016

Davacı Vekili

Av.

Yukarıdaki dilekçe örneği ile açılan dava sonucunda mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli oluyor.