Kira zammı dava dilekçesi örneği!

Kira zammı dava dilekçesi örneği! Kira zammı dava dilekçesi örneği!

Senelik sözleşmenin yenilenmesi halinde mal sahipleri kiraya zam yapılıyor. Yapılan zammın yüksek bulunması veya kabul edilmemesi halinde bir dilekçe ile kira zammı davası açılabiliyor. İşte kira zammı dava dilekçesi örneği..


Kira zammı dava dilekçesi örneği!

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşme süresinin yenilenmesi halinde kiraya zam yapılıyor. Bu zammın kanunda belirtilen esaslara göre yapılması gerekiyor.


Yapılan zammın yüksek bulunması veya kabul edilmemesi halinde kira zammı davası açılabiliyor. Bu davalar her zaman açılabiliyor. 


Kira zammı davası Sulh Hukuk Mahkemelerinde kiracı ya da mal sahibi tarafından bir dilekçe ile açılabiliyor. Kira zammı dava dilekçesi örneği şu şekilde;


Kira zammı dilekçesi örneği:


…...... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI     :

VEKİLİ     :

DAVALI     :

KONU       : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR    :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.


2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.


3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


H. NEDENLER                    : ... Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .


H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal


  deliller.


SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….


Davacı Vekili

Av.


Yukarıdaki dilekçe örneği ile açılan dava sonucunda mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli oluyor.Enflasyon oranları Ekim 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com