Çukurova Balkon

Kira tespit davası dilekçesi örneği!

Kira tespit davası dilekçesi örneği! Kira tespit davası dilekçesi örneği!

Taşınmaz mal kiralamalarında, kira bedelinin hakim tarafından tespit edilmesi mal sahibi ya da kiracı tarafından bir dilekçe ile istenebiliyor. İşte kira tespit davası dilekçesi örneği...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Kira tespit davası dilekçesi örneği!

Taşınmaz kiralamalarında, kira bedelinin hakim tarafından tespit edilmesi mal sahibi veya kiracı tarafından istenebiliyor.


Kira tespit davaları, kira bedelinin tespitini yapılması için hukuk mahkemesi hakimliğine bir dilekçe ile başvuruda bulunulabiliyor. Kira tespit davası dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor:


Kira bedeli tespit davası dilekçesi örneği..


......... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

KONU                                   : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR                 :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.


2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.


3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


H. NEDENLER    : 6570 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .


H. DELİLLER    : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal

deliller.


SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….


Davacı Vekili


Av.


Kira tespit davası açma süresi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com