Kira tespit dava dilekçesi örneği!

Kira tespit dava dilekçesi örneği! Kira tespit dava dilekçesi örneği!

Gayrimenkul kiralamalarında kiracı tarafından ödenecek bedelin belirlenesi için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor. Mahkemeye bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor. İşte kira tespit dava dilekçesi örneği..

Kira tespit dava dilekçesi örneği!

Gayrimenkul kiralamalarında kiracı tarafından ödenecek bedelin belirlenesi için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor. Her zaman açılabilen bu dava için bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor.


Borçlar Kanunu gereğince bu davada, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması gerekiyor.


Dava sonrasında mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlıyor.


Kira tespit dava dilekçesi:


..........… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI    :

VEKİLİ    :

DAVALI    :

KONU     : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR   :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.


2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.


3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


H. NEDENLER  : ... Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .


H. DELİLLER  : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….


Davacı Vekili

Av


Kira artışı için ihtarname örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


pus