Kira artışı için ihtarname örneği!

Kira artışı için ihtarname örneği!Taşınmaz kiralamalarında sözleşmenin uzatılması halinde yeni kira döneminde kiraya belli oranlarda zam yapılıyor. Yeni kira bedelinin kiracıya bildirilmesi için ihtar gönderilebiliyor. İşte kira artışı için ihtarname örneği..


Kira artışı için ihtarname örneği!

İşyeri ve mesken kiralamalarında sözleşmenin uzatılması halinde yeni kira döneminde kiraya belli oranlarda zam yapılıyor. İşyeri ve meskende yapılacak zam farklı şekilde hesaplanıyor.


Meskende kira bedeline ÜFE oranlarında zam yapılırken, işyerinde ise 2020 yılına kadar sözleşme serbestisi uygulanıyor. Buna göre sözleşmeye bağlı kalmak şartı ile istenilen oranda zam yapılabiliyor.


Yeni kira bedelinin kiracıya bildirilmesi için ihtar gönderilebiliyor. İşte kira artışı için ihtarname örneği şu şekilde;


Kira artışı için ihtarname..


................. NOTERLİĞİNE


KEŞİDECİ :


VEKİLLERİ :


MUHATAP :


KONU : …/… /… tarihinde başlayacak yeni kira döneminde aylık kiranın

…… TL olarak ödenmesi talebi


AÇIKLAMA :


1- Sayın Muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki mecuru …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayalı olarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Aylık kira …… TL’dır


2- Mezkur kira sözleşmesinde kira artışına ilişkin özel bir şart bulunmamaktadır Sözleşmenin imzalandığı tarihe göre içinde bulunduğumuz dönem dördüncü kira dönemidir Dört yıldır kira artışı yapılmamıştır Günün şartları, taşınmazın konumu ve emsallerine göre kira çok düşük kalmıştır Bu nedenle yeni kira döneminde aylık kiranın koşullar ve hakkaniyet ölçüsünde artırılması gerekmektedir


Sayın Muhatap, kısaca açıklanan nedenlerle yeni kira döneminde aylık kiranın net … TL olarak ödenmesini, aksi takdirde kira tespiti için dava açılacağını, bu uğurda yapılacak tüm yargılama giderleri ve vekillik ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederim


Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz


Saygılarımızla,


Keşideci.Kira artışının tespiti nasıl yapılır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com