kira artışı icin kiracıya gönderilecek noter ihtar örneği

kira artışı icin kiracıya gönderilecek noter ihtar örneği

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşme süresinin uzamatılmasıyla taşınmaz mal kiralamalarında sözleşme süresinin uzaması halinde yeni kira dönemi için belli oranlarda zam uygulanıyor. Yapılacak bu zam ile kiracıya ihtarname gönderiliyor. İşte kira artışı ihtarnamesi örneği 2021...

Kira artışı ihtarname örneği 2021!

Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında yapılan sözleşmenin yenilenmesiyle kira fiyatlarına zam yapılıyor. Yapılacak bu zam ile kiracıya ihtarname gönderiliyor. İşte kira artışı ihtarnamesi örneği 2021...

Kira artışı için ihtarname örneği!

Taşınmaz kiralamalarında sözleşmenin uzatılması halinde yeni kira döneminde kiraya belli oranlarda zam yapılıyor. Yeni kira bedelinin kiracıya bildirilmesi için ihtar gönderilebiliyor. İşte kira artışı için ihtarname örneği..

İşyeri kira artışı TEFE TÜFE 2015!

Türk Borçlar Kanununa göre işyeri kiralamalarında 2020'ye kadar ÜFE zorunluluğu bulunmuyor. Bu süreye kadar TÜFE ile de zam yapılabiliyor. İşte işyeri kira artışı TEFE TÜFE 2015 hesaplamaları...

Meskenlerde yıllık kira artış oranı 2015!

Kiracılık hukuku gereğince mesken ve işyeri kira sözleşmelerinin yenilenmesi halinde kiraya zam yapılıyor. Peki kira dönemi yenilenen mesken kira sözleşmeleri için kiracıya ne kadar zam yapılır? Meskenlerde yıllık kira artış oranı 2015 nedir?

Yıllık kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Genellikle senelik olarak düzenlenen kira sözleşmeleri, tarafların fesh etmemeleri halinde sürenin bitiminde yenilenmiş oluyor. Peki, yenilenen kira sözleşmesinde yapılacak yıllık kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira artışı ne zaman yapılır?

Ev ve işyeri kiralamalarında taraflar arasında imzalanan kira sözlemesinde, kiracının ne zaman ve kadar kira ödemesi gerektiği, kira süresinin ne zaman sona erdiği gibi hususlara yer veriliyor. Peki, kira artışı ne zaman yapılır?

Resmi kira artış oranı 2015!

Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinin yıllık olarak yenilenmesi halinde kira bedelinde zam yapılıyor. Peki, resmi kira artış oranı 2015 nedir nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı hesabı nasıl yapılır?

Kiracılık esaslarının düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince; Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor. Peki, kira artış oranı hesabı nasıl yapılır?

Dükkan kira artış oranı 2015!

Kanunen mesken ve işyeri kiralamalarında kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde uygulanacak zam, farklı şekillerde hesaplanıyor. Peki, dükkandaki kiracıya nasıl zam yapılır? İşte dükkan kira artış oranı 2015...

Kira artış oranı hesabı Nisan 2015 TÜFE ÜFE!

Senelik olarak yenilenen kira sözleşmelerinde kira hesaplaması enflasyon oranlarına göre yapılıyor. Peki, mesken ve işyerinde zam nasıl yapılır? İşte kira artış oranı hesabı Nisan 2015 TÜFE ÜFE...

Konut kira artış oranı Nisan 2015!

Geçtiğimiz sene bir ev kiraladığınızı ve Nisan ayı itibarıyla kira sözleşme döneminizin yenilendiğini düşünelim. Bu durumda kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte konut kira artış oranı Nisan 2015...

İşyeri kira artış oranı hesaplama 2015!

Mesken ve işyeri kiralamalarında yıllık kira sözleşmesinin dolması halinde, kira bedeline belli oranlarda zam yapılıyor. İşte işyeri kira artış oranı hesaplama 2015 kuralı..

Kira artış oranları Mart 2015!

Nisan ayına ait kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan 2015 tarihinde açıklandı. Peki, Nisan ayında kiracıya ne kadar zam yapılacak? İşte kira artış oranları Mart 2015..

ÜFE'ye göre kira artışı hesaplama 2015!

Mesken ve işyeri kiralamalarında kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde, kira bedelinde belli oranlarda zam yapılıyor. Peki, ÜFE'ye göre kira artışı hesaplama 2015 nasıl yapılır? İşte yanıtı..

Döviz bazında kira artışı 2015!

Kiracının ödeyeceği kira bedeli, Türk parası ile tahsil edilebildiği gibi yabancı para ile de tahsil edilebiliyor. Bu durumda yenilenen kira bedelinde nasıl artış yapılır? İşte döviz bazında kira artışı 2015...

kira artışı icin kiracıya gönderilecek noter ihtar örneği Haberi

kira artışı icin kiracıya gönderilecek noter ihtar örneği

Kira artışı ihtarname örneği 2021!
Gayrimenkul kiralamalarında sözleşmelerinin uzaması durumunda yeni kira dönemi için belli oranlarda zam yapılıyor. Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeliyle ilgili anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek şartıyla geçerli sayılıyor.

Mülk sahibi ve kiracı tarafından bu konuda bir anlaşmanın yapılmaması durumunda, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını aşmamak şartıyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirleniyor. Yapılacak bu zam kiracıya bir ihtarname ile bildiriliyor. Kira artışı ihtarname örneği 2021 şu şekilde hazırlanıyor:

Kira artışı ihtarname örneği 2021

İHTARNAME İHTAR EDEN : 

VEKİLİ : 

MUHATAP : 

KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. 

AÇIKLAMALAR : 
1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….....