29 / 06 / 2022

Kira artışı davası dilekçesi örneği!

Kira artışı davası dilekçesi örneği!

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Kira artışı davası açmak için bir dilekçe ile birlikte Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ediliyor. İşte kira artışı davası dilekçesi örneği..Kira artışı davası dilekçesi örneği!

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.


Kira artışı davası açmak için bir dilekçe ile birlikte Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edilmesi gerekiyor. Kira artışı davası dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor:


Kira artışı davası dilekçesi örneği 2015


…........... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI        :

VEKİLİ        :

DAVALI        :

KONU         : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR     :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.


2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.


3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


H. NEDENLER                    : .... Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .


H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal


  deliller.


SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….


Davacı Vekili


Av.


Kira artışı davası nasıl olur?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com