Çukurova Balkon

Kira artışı davası nasıl olur?

Kira artışı davası nasıl olur? Kira artışı davası nasıl olur?

Gayrimenkul kiralamalarında kiracı kira bedelini zamanında ve eksiksiz bir şekilde ödemek ile mükellef oluyor. Kira artışı için hakimin müdahalesi de istenebiliyor. Peki, kira artışı davası nasıl olur?


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kira artışı davası nasıl olur?

Gayrimenkul kiralamalarında kiracı kira bedelini zamanında ve eksiksiz bir şekilde ödemek ile mükellef oluyor. Kiracının ödemesi gereken kira bedeline ancak sözleşmenin yenilendiği dönemlerde ve kira bedelini arttırıcı diğer unsurların meydana gelmesi halinde zam yapılıyor.


Borçlar Kanununa göre; Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. Peki, kira artışı davası nasıl olur?


Dava açma süresi ve kararın etkisi

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.

Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.


Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.


Temmuz ayında kiraya ne kadar zam yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com