Kira artış davaları dilekçesi!

Kira artış davaları dilekçesi! Kira artış davaları dilekçesi!

Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor. Ayrıca kanunen kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor. İşte kira artış davaları dilekçesi...


Kira artış davaları dilekçesi!

Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor. Ayrıca kanunen kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor. 


Bu dava mal sahibi tarafından açılabileceği gibi kiracı tararından da açılabiliyor.


Kira artış davaları için bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edilmesi gerekiyor. Kira artış davaları dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Kira artış dava dilekçesi:


…........... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI        :

VEKİLİ        :

DAVALI        :

KONU         : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR     :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.


2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.


3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


H. NEDENLER                    : 6570 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .


H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal


  deliller.


SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….


Davacı Vekili


Av.


Konut kira artış oranları nasıl hesaplanır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com