Kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçesi!

Kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçesi! Kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçesi!

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Yönetmeliğine göre taşınma yardımından faydalanmak isteyenlerin bir dilekçe ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor. İşte kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçesi...Kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçesi!

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Yönetmeliğine göre taşınma yardımından faydalanmak isteyenlerin bir dilekçe ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor. İşte kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçe örneği aşağıda sıralanıyor:


 Kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçe örneği:


………..........……… ALT YAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM 

MÜDÜRLÜĞÜ’ NE 

 

 

KONU : Konut Kiracısı için Taşınma Yardımı 

 

 

Aşağıda bilgileri bulunan ve ........................ yazılımında …………………. yapı kimlik  numaralı ………….. ili, ……….. ilçesi, ………… mah., ………. cad., ……… sok, …………….…  Apt. , No:……, tapuda ……….Pafta, …….. Ada, ……… Parsel saylı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Yönetmeliğinin 16nci maddesinde göre taşınma yardımından faydalanmak istiyorum. 

 

Riskli binamı …../…./201.. tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 

 

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 

 

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda gereğini arz ederim. 

 

Ad Soyad 

İmza 

 

İLETİŞİM : 

Adres: 


 

Tel: 

Cep: 

 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

 

EKLER : 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2. Üzerimde kayıtlı faturası veya Riskli binada oturduğumu gösterir 

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği 

3. Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği 


Kentsel dönüşüm faiz desteği!