03 / 07 / 2022

Tahliye taahhütnamesi örneği 2016!

Tahliye taahhütnamesi örneği 2016!

Taşınmaz mal kiralayan kiracılar, mal sahibine tahliye taahhütnamesi vererek kiraladığı taşınmazı boşaltacağı tarihi beyan etmiş oluyor. Peki, tahliye taahhütnamesi nasıl verilir? İşte tahliye taahhütnamesi örneği 2016..Tahliye taahhütnamesi örneği 2016!

Taşınmaz mal kiralayan kiracılar, mal sahibine tahliye taahhütnamesi vererek kiraladığı taşınmazı boşaltacağı tarihi beyan etmiş oluyor. Tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekiyor.


Taahhütnamenin geçerliliği için ilk kira sözleşmesi kurulurken verilmemiş olması ve yazılı bir şekilde verilmesi gerekiyor. Taahhütnamede özgür irade belirlenmiş bir tarihin belirtilmesi gerekiyor.


Eğer bu şartlara uygun değilde taahhütname geçersiz kabul ediliyor. Tahliye taahhütnamesi örneği 2016 şu şekilde sıralanıyor:


Kiracı tahliye taahhütnamesi örneği 2016


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI     (ÜNVANI)    :

 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI                  :          

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ              :

 

TAHLİYE TARİHİ              :

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak Türk Borçlar Kanunu gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

TAAHHÜT TARİHİ                     :

 

TAAHHÜT EDEN                      :

 

İMZASI                Kiracı tahliye ihtarnamesi örneği 2016!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com