27 / 05 / 2022

Ev sahibi tahliye taahhütnamesi örneği!

Ev sahibi tahliye taahhütnamesi örneği!

Ev sahibinin kiracısından evini tahliye etmesini isteyebilmesi için bazı şatlar gerekiyor. Bunlardan biri tahliye taahhütnamesi alınmasıdır. Kiracının ev sahibi tahliye taahhütnamesi örneği haberimizde yer alıyor...
Ev sahibi tahliye taahhütnamesi örneği!


Ev sahibinin kiracısından evini tahliye etmesini isteyebilmesi için bazı şatlar gerekiyor. Bu şartlar 6570 sayılı kanuna ve Borçlar Kanununa göre belirleniyor. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davası açabilmek için ev sahibinin göstermesi gereken sebeplerden tahliye taahhütnamesini şöyle açıklayabiliriz:


Kiracıdan tahliye taahhüdü alınması durumudur. Kiracı, tahliye taahhüdü ile, evi belli bir tarihte tahliye edeceğini taahhüt etmişse, o tarihte evi boşaltmak zorundadır. Boşaltmadığı takdirde kiralayan, kiracıdan evi tahliye etmesini isteyebilecektir. Söz konusu tahliye taahhüdünü için de bazı şartlar gerekmektedir. Yazılı yapılma şartı bulunan tahliye taahhütnamesinin noterden yapılma şartı bulunmuyor. Ancak, noter kanalıyla yapılması halinde kiralayan için daha güvenceli bir durum oluşur. İkinci şart, tahliye taahhüdünde, evin tahliye edileceği tarihin belirtilmesi zorunluluğudur. Üçüncü ve son şart ise, tahliye taahhüdünün ilk kira yılını takip eden yıllardan sonrası için verilmiş olması gerektiğidir. Tahliye taahhüdündeki tarihin ilk kira yılı içerisinde olmaması gerekiyor. Bir evi ilk defa kiralıyorsanız, ilk kira kontratı ile yapılan tahliye taahhüdü geçerli olmuyor. Ev sahibi tahliye taahhütnamesi örneğine aşağıda yer vereceğiz.


Evin boşaltılacağına dair verilen taahhüdün dolmasının ardından ev sahibi, ya icra dairesine başvurarak ya da mahkemeye dava açarak evin tahliyesini isteyebiliyor. 


Ev sahibi tahliye taahhütnamesi örneği!


TAAHHÜT EDEN(KİRACI): ........................................ ...............................................................


MAL SAHİBİ (KİRALAYAN):.............................. ...................................................................TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................... ................................................................................................................................................................

 


TAHLİYE TARİHİ: ...../...../.....


Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı Gayrımenkul  kiraları Hakkındaki Kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

TAAHHÜT TARİHİ :......../......../.............

 

TAAHHÜT EDEN   : ...............................


İMZASI  : ......................................

 


NOT:  Kiracısına karşı Tahliye taahhütnamesi yapan ev sahibi yada emlakçının dikkat etmesi gereken konu kontrat süresiyle Tahliye taahhütnamesi tarihin aynı gün içermemesidir aksi taktirde Tahliye taahhütnamesi kiracı kanununa göre geçersiz kalacaktır.


Diğer bir husus ev sahibi ve kiracının karşılıklı gönüllü olarak tahliyeye imza atmaları gerekmektedir. Bunun aksi sebepleri yine  tahliyeyi geçersiz kılacaktır. 


Ev sahibi keyfi olarak kiracısını tahliye ettiremez mutlaka geçerli bir sebep olması gerekiyor. Örneğin, apartmana ve çevreye verilen rahatsızlık sonucu, kiracı kirasını gününde ödememesi sürekli geciktirmesi, apartman aidatlarını ödememesi, gayri meşru olarak kiracının evi kullanması, kiracının evinde kendisinden başka akrabalarını sürekli kalıcı olarak barındırması, ev sahibinin kişisel olarak o daireye ihtiyaç sebebi ve mağduriyeti durumları, ev sahibinin dairesine zarar verilmesi (verilen zarar karşısında ev sahibi kiracısına o zararı kanuni olarak ödettirir yada parasını alır hem de tahliye sebebi sayılır), kontratta karşılıklı olarak anlaşılmış yazı ve imza ile beyan edilmiş sözleşme kurallarına uyulmaması da tahliye sebebi olarak geçerliği vardır.Ev sahibi gelir vergisi!
Ev sahibinin hakları nelerdir?
Ev sahibi lehine kira kontratı!
Ev sahibinin görevleri!
Ev sahibinin ödemesi gereken giderler!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com