Ev sahibinin hakları nelerdir?

Ev sahibinin hakları nelerdir?

Ev sahibinin hakları nelerdir?: Kiracıya ihtar çekmek, kira kontratını feshetmek, kiracıyı ev den çıkarmak, söz konusu evin zorunlu tadilatlar hariç tadilatları kabul etmemek gibi hakları bulunuyor...Ev sahibinin hakları nelerdir?


Ev sahibinin hakları nelerdir? sorusuna şöyle cevap vermek gerekiyor: Kiracıya ihtar çekmek, kira kontratını feshetmek, kiracıyı evden çıkarmak, söz konusu evin zorunlu tadilatlar hariç tadilatları kabul etmemek gibi hakları bulunuyor.


Kira kontratları, kira ödemelerinden komşuluk ilişkilerine kadar her konuyu kapsayan bir sözleşme olduğu için, kiracıya ilişkin herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmasında ev sahibi, ihtarname çekip kiracısının kira kontratını feshedebiliyor.


Örneğin, bir kiracı diğer apartman sakinlerini rahatsız edecek düzeyde davranışlar sergiliyorsa ev sahibi, kira kontratını feshetme hakkına sahip oluyor ve bir ihtarname çekerek evin tahliyesi için dava açabiliyor.


Ev sahibinin hakları nelerdir?

Kanuna göre tahliye davasının açılabilmesi için bazı gerekçeler bulunuyor. Bunlar arasında kiracının kira parasını ödeyememesi, ev sahibinin veya birinci dereceden yakınlarının o konuta ihtiyacı olması, kiracının eve taşındıktan sonra tahliye taahhüdünü imzalamış olması, evde zorunlu olarak bir tadilat yapılması, kiraya konu olan evin satılmış olması ve yeni ev sahibinin bu eve ihtiyacı olması yer alıyor.


Kiraya veren yani ev sahibi, kiracıya her konuda ihtar çekebiliyor. Aidatını ödememesi, komşuluk ilişkilerine önem vermemesi ve kira kontratında yazan herhangi bir maddeye riayet etmemesi gibi durumlar dahilinde çok çeşitli konularda ev sahibi, kiracısına ihtar çekebiliyor.


İhtarnamenin noter aracılığı ile çekilmesi gerekiyor. Böylece ileride ihtarnamenin çekildiği tarih ve ihtarname içeriği net bir şekilde tespit edilebiliyor. Bu özelliğinden dolayı noterden çekilen ihtarnameler delil niteliği taşıyor.


Kanuna göre, ev sahibi kiraya konu olan evi boyasız verdiği takdirde, kiracı da aynı şekilde boyamadan çıkabiliyor. Ancak, ev sahibi evi boyayıp verdiği zaman kiracının da aynı şekilde çıkarken evi boyayıp teslim etmesi gerekiyor. Kiracı kendi zevkine, kendi ihtiyacına göre yaptığı tadilatları, ev sahibinden talep edemiyor.  


Bunun yanı sıra, ev sahibi evi eski hali ile istediği için, kiracının evden çıkarken evi eski haline getirmesi gerekiyor. Bu nedenle evin eski durumunun ispatı için kiralama aşamasında evin fotoğraflarının çekilmesi faydalı olabilir.


Kira tespit davaları için söz konusu konutun değerinde bir artış olması gerekiyor. Okula yakınlık, alışveriş merkezine yakınlık, park yapılması, yol geçmesi, metro geçmesi, gündemde olan bir mekanın olması gibi..


Davanın açılabilmesi için ise kira döneminin sonunu beklemek gerekiyor. Ayrıca kiracının 1 ay öncesinde elinde olacak şekilde ihtarnamenin çekilmesi gerekiyor. 
Ev sahibi aidatı ödemezse!
Ev sahibi kiracı çıkarma nedenleri!
Ev sahibi ne kadar zam yapabilir?
Ev sahibi gelir vergisi!