Tahliye taahhütnamesi şartları!

Tahliye taahhütnamesi şartları! Tahliye taahhütnamesi şartları!

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı, belirlenen bir tarihte kiraladığı konutu boşaltacağına dair anlaşma imzalamış oluyor. Taahhüdün geçerli sayılabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. İşte tahliye taahhütnamesi şartları...

Tahliye taahhütnamesi şartları!

Bilindiği üzere Tahliye taahhütnamesi, kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan ve kiracının belirlenen süre zarfı içinde evi boşaltacağına dair taahhüt verdiği bir anlaşma olarak ifade ediliyor.


Taahhütnamenin geçerli sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıyor olması gerekiyor. Peki tahliye taahhütnamesi şartları nelerdir? Tahliye taahhütnamesi hangi özellikleri taşımalı, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Tahliye taahhütnamesi noterde yapılabileceği gibi kiracı tarafından kendi el yazısı ile de yazılıp verilebiliyor. 


Tahliye taahhütnamesi şartları:

- İlk kira sözleşmesi kurulurken verilmemiş olması, 

- Özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor,

- Yazılı olarak hazırlanmış olması gerekiyor.


Tahliye taahhütnamesi örneği:

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI  (ÜNVANI)   :

 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI              :          

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ          :

 

TAHLİYE TARİHİ          :

 

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

TAAHHÜT TARİHİ     :

 

 

TAAHHÜT EDEN       :

 

İMZASI             :
Kira hukuku tahliye taahhütnamesi!