Tapu devir harçları 2021!

Tapu devir harçları 2021!

Taşınmaz malların tapularının devir işlemleri satış yolu ile ve bağış yoluyla tamamlanabiliyor. Peki, tapu devir harçları 2021 ne kadar? 2021'de tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?


Gayrimenkullerin tapularının devir işlemleri satış yoluyla ve bağış yoluyla tamamlanabiliyor. Gayrimenkulün bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi halinde satış işlemi, bedelsiz olarak devredililiyor ve hibe işlemi tamamlanabiliyor.

Tapu devir harçları, tapuda yapılan devir işleminin türüne göre değişiklik gösteriyor. Tapu satış harçları hem alıcı hem satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor. Tapu bağış harcı ise, tek taraf tarafından ödeniyor.

Peki, 2021'de tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu devir harçları 2021 ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

Tapu devir harçları 2021!

Tapu devir harçları 2021

Tapu satış harçları

Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında bu sene de gayrimenkullerin devir işlemi için binde 20 oranında harç tahsil edileceği bilgisi yer aldı. 

Tapu devir harçları 2021!

Tapu bağış harçları

2021'de tapu hibe harçları geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. 

Tapu devir harçları 2021!

Buna göre, gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında ödeme yapılıyor.

Tapu devir harçları 2020!