Tapu harcı cezası hesaplama 2015!

Tapu harcı cezası hesaplama 2015!Tapu harcının daha düşük ödenmesi için kimi zaman satış bedeli de daha düşük beyan edilebiliyor. Ancak bu durumun Maliye tarafından tespit edilmesi halinde tapu harcı cezası uygulanıyor. İşte tapu harcı cezası hesaplama 2015..


Tapu harcı cezası hesaplama 2015!

Tapuda yapılan devir işlemleri için gerçekleşen alım satım bedeli üzerinden tapu harcı ödeniyor. Satış değeri ne kadar yüksekse ödenecek tapu harcı da aynı oranda yükseliyor.


Bilindiği üzere tapuda ödenecek bedel binde 20 olup, alıcı ve satıcıdan bu tutar ayrı ayrı tahsil ediliyor. Tapu harcının daha düşük ödenmesi için kimi zaman satış bedeli de daha düşük beyan edilebiliyor. Ancak bu durumun Maliye tarafından tespit edilmesi halinde tapu harcı cezası uygulanıyor.


Tapu harcı cezası zamanaşımı süresi 5 yıl olup; 5 yıl içerisinde eksik ödenen tapu harcı için Maliye tespit ve cezai işlemlerini gerçekleştirebiliyor.


Bu süreçte, Vergi Usul Kanunu'nun 371. maddesine göre, pişmanlık beyanı verilebiliyor.


Pişmanlık beyanında bulunarak, gecikmiş tapu harcı ile tahakkuk eden pişmanlık zammı dilekçe ile haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödeyenler, gayrimenkulün tapu harcına esas olan değerini yükseltmiş oluyor.


Tapu harcı cezasının gelmesi..

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.Tapu harcı ne zaman yatırılır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com