02 / 07 / 2022

Tapu harcını kim öder? Nasıl hesaplanır?

Tapu harcını kim öder? Nasıl hesaplanır?

Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için tapuda beyan edilen satış bedeli yıl sonuna kadar yüzde 3'e indirildi. Peki tapu harcını kim öder? Nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...Bakanlar Kurulu kararı tarafından alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20'i (yüzde 2) olarak alınan tapu harcı konut ve iş yerlerinde binde 15'e (yüzde 1,5'e) indirildi. İndirim kararı ise yıl sonuna kadar uzatıldı. 

Tapu harcını kim öder?

Tapu harcı bedeli alıcı ve satıcıdan eşit olarak alınır. Tapu harcı alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 1,5 olarak tahsil edilecek.

Tapu harcı nasıl hesaplanır?

Tapu harcı hesaplaması, tapuya alıcı veya satıcının beyan ettiği gayrimenkul alış/satış tutarı üzerinden yapılıyor. Örneğin, gayrimenkul alış/satış bedelinin tapuya 200 bin TL olarak beyan edilmesiyle 3.000 TL tapu harç bedeli ödemesi yapılıyor.

Tapu harcı nasıl ödenir?

Tapu müdürlüğü anlaşmalı bankalarının yanında SMS'ler yoluyla da satış işlemi gerçekleştiriliyor. Cep telefonunuza SMS olarak gelen 12 veya 13 haneli seri numarası ile tapu harcı, damga vergisi ve döner sermaye bedeli tüm bankaların kredi kartı ile Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ödenebiliyor.

Tapu harcını düşük gösterene ceza

Tapu harcı ödemesi eksik ya da yanlış beyan edilirse Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yakın takip edildiği için hem alıcıya hem de satıcıya geriye dönük ceza veriliyor. Çektiği kredi tutarı beyan etmiş olduğu tapu harcından yüksek görünen kişilere aradaki beyan farkının tapu harcı yasal faizi ve hesaplanan eksik harç tutarının yüzde 25'ine denk gelen vergi ziyaı cezası uygulanıyor.