16 / 08 / 2022

Tapu İptal ve Tescil Davası nedir?

Tapu İptal ve Tescil Davası nedir?

Tapu iptal ve tescil davası konusu itibari ile taşınmazın ayni hakkına ilişkin bir dava olarak karşımıza çıkıyor. Tapu İptal ve Tescil Davasına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılan bir dava türü olarak karşımıza çıkıyor. Tapu iptali davası, taşınmazın aynına, yani mülkiyet hakkına ilişkin bir dava olduğundan, mahkeme hükmü kesinleşmeden icra edilemiyor. 

Tapu iptal ve tescil davası, ayni hakkı ihlal edilen kişinin mülkiyet hakkını temin eden en önemli dava türü olarak biliniyor. Taşınmaz mülkiyetine ilişkin tüm davalar ile tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye karşı açılabiliyor. 

Kayıt malikinin ölü olması halinde ise tapu iptal ve tescil davasının malikin mirasçılarına yöneltilmesi gerekiyor.