08 / 08 / 2022

Tapu iptal ve tescil davası nedir, nasıl açılır?

Tapu iptal ve tescil davası nedir, nasıl açılır?

Tapu iptal ve tescil davası konusu itibariyle gayrimenkulün ayni hakkına ilişkin bir dava olarak biliniyor. Peki, Tapu iptal ve tescil davası nedir, nasıl açılır? İşte tüm detaylar...Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilebilmesi için açılan bir dava türü olarak karşımıza çıkıyor. Tapu iptali davası, gayrimenkulün  mülkiyet hakkına ilişkin bir dava olduğundan ötürü  mahkeme hükmü kesinleşmeden icra edilemiyor. 

Tapu iptal ve tescil davası, ayni hakkı ihlal edilen kişinin mülkiyet hakkını temin eden önemli dava türleri arasında yer alıyor. Tapu iptali ve tescili davası; taşınmazların  mülkiyeti kural olarak  tescille kazanılıyor. 

Tapu iptal ve tescil davası nedir, nasıl açılır?

Kanundaki usullere göre yapılmayan yani yolsuz tescil sebebiyle mülkiyet hakkı elinden alınan kimse, tescilin yolsuz olduğunu iyiniyetli olmayan üçüncü şahıslara karşı ileri sürebiliyor. Bu davanın amacı hukuka uygun olmayan tescilin hukuka uygun hale getirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. 

Tapu iptal ve tescil davası en temelde mülkiyet hakkına ilişkin yolsuz bir tescilin varlığı durumunda açılan bir dava türü olsa da; ipotek, önalım, şerh gibi sınırlı ayni haklara ilişkin yolsuz bir tescilin olması durumunda da açılabiliyor.