18 / 08 / 2022

Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası nedir, nasıl açılır?

Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası nedir, nasıl açılır?

Anlaşma yapan kişilerin 3. kişileri aldatmak amacı ile, gerçek iradelerini yansıtmayan ve kendi aralarında geçersiz olması amacıyla yapılan danışıklı işlemlerine muvazaa deniyor. Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası nedir, nasıl açılır? İşte tüm detaylar...Muvazaa; bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşma anlamına geliyor. 

Kısaca irade ile beyan arasında bilerek ve isteyerek yaratılan uyumsuzluk olarak da ifade edilebilir. Muvazaalı işlemde irade ve beyan arasında uyuşmazlık bulunduğu için, söz konusu işlem geçersiz sayılıyor. Muvazaanın sonuçları türüne göre farklılık gçsterebiliyor. Bu bakımdan muvazaanın türü önem teşkil ediyor. Muvazaa, mutlak muvazaa ve nisbi muvazaa olarak ikiye ayrılıyor. 

Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası nedir, nasıl açılır?

Nisbi muvazaa tarafların gerçek sözleşmeyi gizleme amacı ile başka bir sözleşmenin yapılmış gibi gösterilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Mutlak muvazaa ise 3. kişileri aldatma amacı ile gerçekte var olmayan ve tarafları bağlamaması konusunda anlaşılan işlemler olarak biliniyor. Bu kapsamda muvazaanın 3 unsuru vardır;

1-) Tarafların gerçekte istedikleri ile yaptıkları işlem arasında bilerek yarattıkları uyumsuzluk
2-) 3. kişileri aldatma amacı
3-) Tarafların muvazaa anlaşması yapmaları