Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası açma süresi!

Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası açma süresi!Gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kişileri aldatmak için göstermelik olarak yapılan tapu devri dava açılarak iptal edilebiliyor. Peki, muvazaa nedeniyle tapu iptal davası açma süresi var mıdır?


Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası açma süresi!

Muvazaa, gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kişileri aldatmak için göstermelik olarak yapılan işlem olarak tanımlanıyor.


Muvaazalı tapu devri, mirastan mal kaçırmak için yapılabiliyor. Diğer ifade ile, mirasbırakan kişi, bazı mirasçılarınını miras hakkından yoksun bırakmak için amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşme ile devrederek aslen hak sahibi olan diğer mirasçıları da haksız şekilde mirastan mahrum bırakabiliyor.


Kanunen tüm mirasçıların dava açarak sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini ve buna dayanarak tapu kaydının iptalini isteyebilme hakkı bulunuyor. Peki, muvazaa nedeniyle tapu iptal davası açma süresi var mı?


Muris muvazaası davası miras bırakanın ölümünden sonra açılabiliyor. Miras bırakan ölmeden önce hem muris muvazaası davası hem de taraf muvazaası davası açılamıyor.

 

Muris muvazaası davasında zamanaşımı ve hak düşürücü süre olmayıp; muvazaayı öğrenen taraf hiçbir süre ile kısıtlı olmaksızın dava açabilir. 


Miras bırakan ölmeden önce dava açılmış ve daha sonra miras bırakan ölmüşse yine de davaya devam edilemez. Çünkü davacının, dava açmaktaki hukuki yararı davanın açıldığı tarihteki duruma göre değerlendirilir. Bu durumda dava reddedilecektir. Ancak miras bırakanın ölümünden sonra tekrar dava açılabilir.


Tapu iptali için dilekçe örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com