18 / 08 / 2022

Tapu işlemleri 2015!

Tapu işlemleri 2015!

Tapuda yapılacak işlemlerin gerçekleşmesi için tarafların istenen belgeler ile birlikte başvurularını yapmaları gerekiyor. Peki, gayrimenkul alım satım işleminde tapu dairesinde istenen evraklar nelerdir? Alıcı tapu işlemleri için nasıl randevu alır?Tapu işlemleri 2015!

2015 yılında gayrimenkul alım-satım işlemleri, taşınmazların yer aldığı semtin tapu müdürlüğünde yapılıyor. Tapu işlemlerinin tamamlanması için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu dairesinden randevu alınması gerekiyor.


Randevu, TC Kimlik numarası ve Tapu Senedi bilgileri ile alınıyor. Randevu saatinden en az 15 dakika önce başvuru yapılıyor ,gecikilmesi durumunda randevu iptal ediliyor. Gerçek ya da tüzel kişiler aynı gün için sadece bir randevu alabiliyor.


Tapu için gereken belgeler nelerdir?


Satıcı için;

-Nüfus cüzdanı aslı ya da fotokopisi

-6 aydan önce çekilmiş 1 adet fotoğraf.

-Temiz belgesi


Alıcı için;

-Nüfus cüzdanı aslı ya da fotokopisi

-6 aydan önce çekilmiş 2 adet fotoğraf

- Belediye rayiç belgesi ve tapunun aslı veya fotokopisi, ödemede kredi kullanılmış ise, ipotek evrakları.


Tapu masrafları nasıl hesaplanır?

Satın alınacak eve belediye rayiç bedelini üzerinden bir değer biçiliyor. Belirlenen bu değerin binde 20'si alıcıdan, binde 20'si satıcıdan masraf olarak talep ediliyor.Bu ücret tapu dairesi tarafından belirlenen banka şubesine yatırılıyor. Dekont tapuda işlemleri yapan görevliye teslim ediliyor. Örneğin 100.000 TL değerindeki bir ev için alıcı ve satıcının ödemesi gereken ücret:


Evin değeri: 100.000 TL

Alıcının ödemesi gereken masraf: 2000 TL

Satıcının ödemesi gereken masraf:2000 TL


Tapu hibe harcı 2015!Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com