Tapu işlemlerinde hangi belgeler gerekiyor?

Tapu işlemlerinde hangi belgeler gerekiyor?Gayrimenkul satabilmek için gayrimenkul sahibi ve alıcının tapu devri sırasında hazır bulundurmaları gereken evraklar bulunuyor. Peki bu evraklar ve belgeler neler? İşte tapu devrinde gerekli olan evraklar...


Gayrimenkul satabilmek için gayrimenkul sahibi ve alıcının tapu devri sırasında hazır bulundurmaları gereken evraklar bulunuyor. Diriliş Postası'nda yer alan habere göre; tapu devri yapılması için belgeler önceden hazırlanarak yetkili kurumlara başvurulmalı. Tapu devrinde gereken evrakların hazırlanarak başvuru yapılması süreci daha hızla ilerletir. Tapu için gerekli evraklar şunlar:

 Son iki ay süresinde çekilmiş olan renkli fotoğraf

- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

- Alınan tapunun belgesi ve fotokopisi

- İlgili kişinin ikamet adresi

-Deprem sigortasına ilişkin poliçenin aslı ve fotokopisi (1 yılı doldurmamış olmalı)

- Vergi borcunun bulunmadığına ilişkin evrak.

Tapu işlemlerinde hangi belgeler gerekiyor?

Nasıl Tapu Başvurusu Yapılır?

Tapu başvurusu yapmak isteyen vatandaşların başvurularını Tapu Dairesi’ne yapmaları gerekli. Tapu işlemlerinin yapılması için randevu alınması da gerekiyor. İlgili iletişim numaraları aranarak nüfus cüzdanı bilgilerinin doğrulanması ile randevu alınabiliyor. Diğer bir seçenek olarak online randevu alma imkanı da sunuluyor. Randevu alan kişilerin tapu başvurusuda bulunma işlemleri de başlıyor. 

Tapu Devir İşlemlerinde Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Tapu devri amacıyla istenen belgelerde değişiklikler olabiliyor. Devir işlemleri amacıyla ilgili kişilerin hazırlaması gereken evraklar şöyle: 

-Tapunun kendisi veya fotokopisi

-Nüfus cüzdanı

-1 adet vesikalık fotoğraf

-Vergi borcu olmadığına ilişkin belge

-Zorunlu deprem sigortası poliçesi

-Emlak vergisi değerini belirten belge

Tapu devrinde alıcılar için gereken evraklar da şunlar:

-2 adet vesikalık fotoğraf

-Nüfus cüzdanı

-Emlakçı vekalet ediyorsa emlakçı vekaletnamesi

Tapu işlemlerinde hangi belgeler gerekiyor?

Şirket Alımında Tapu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şirket tapusunda gereken belgeler diğer tapulara göre farklılık gösteriyor. Tapu için gereken belgeler şöyle:

-İlgili kişilerin ticaret sicil tasdiknamesi

-T.C uyruklu vatandaşların nüfus cüzdanı, yabancı uyruklu vatandaşlar için pasaport

-Şirketin imza sirküleri

-Şirketin vergi levhası veya vergi numarası

-Nüfus cüzdanın fotokopisi

Tapu işlemlerinde hangi belgeler gerekiyor?

Tapu Vekaleti İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tapu işlemlerinde noter onaylı şekilde vekalet verilebilir. Tapu vekaletinde gereken belgeler hazırlandığı durumda işlemler kolay şekilde gerçekleştirilebilir. Vekalet için gereken evraklar ise şunlar: 

-2 adet vesikalık fotoğraf

-Vekaletin verilecek olduğu ilgili kişinin nüfus cüzdanı

-Vekaletin verileceği kişilerin ad, soyad ve kimlik verileri

-Gayrimenkul satışı yapıldığı durumlarda tapu bilgileri

-Noter tarafından verilen vekaletlerde ilgili kişilere ayrıntılı şekilde hangi konularda vekalet verileceği sorulur. Verilen vekalet iptal edilebilir. 

Tapu işlemlerinde hangi belgeler gerekiyor?

Hisseli Tapularda Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Hisseli tapu devrinde gerekli belgeler şunlar:

-Ortak olan kişilerin veya temsilcilerin nüfus cüzdanı
-Temsilci görevlendirilmiş ise temsil yetki belgesi
-Satıcı ve alıcı kişilerin fotoğrafları
-Taşınmaz satışı ise değerlendirme raporu
-Tapu senedi
-Harç yatırma belgesi

Tapu için gerekli belgelerin verilmesinin ardından kişilerin istediği işlemleri kısa süre içinde gerçekleşir.

Tapu işlemleri internet ortamına taşındı!