Tapu trampa için gerekli belgeler!

Tapu trampa için gerekli belgeler! Tapu trampa için gerekli belgeler!

Bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemine trampa deniyor. Tapu trampa işlemi için bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor. İşte, tapu trampa için gerekli belgeler!Tapu trampa için gerekli belgeler!

Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Trampa edilecek olan mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir.


Tapu trampa işleminde malların değerlerinin eşit olması gerekmiyor. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabiliyor. 


Tapu sicil müdürlüğünün trampada (takasta) değerleri eşitlemek konusuna karışma yetkisi bulunmuyor. Değerlerin eşit olmadığından bahisle akdi yapmaktan kaçınması da mümkün değildir.


Değer eşitliği için  ödenecek bir bedel işlem sırasında peşin ödenmeyecekse, ileride ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebiliyor. 


Tapu trampa için gerekli belgeler... 

Tapu trampa işleminde gereken belgeler aşağıda yer alıyor;


Takası yapılacak taşınmaz mallara ait varsa tapu senetleri, yoksa taşınmaz malların ada ve parsel numarasını belirtir belge veya maliklerin sözlü beyanı


Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları


İstem, tarafların temsilcisinden geliyor ise, temsile ilişkin belge (vekaletname, vasi kararı, kayyım kararı vb.) ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı


Tarafların T.C.kimlik numaraları ile vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge


Taşınmaz malların niteliği bina ise deprem sigortası aranıyor. 


Tapuda trampa harcı 2015!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com