Tapuda trampa harcı 2015!

Tapuda trampa harcı 2015! Tapuda trampa harcı 2015!

Borçlar Kanunu gereğince, trampa işlemlerinde satışa ilişkin hükümler kullanılıyor. Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen trampa işlemi için harç ödenmesi yapılması gerekiyor. İşte, tapuda trampa harcı 2015!Tapuda trampa harcı 2015!


Taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiş işlemine trampa deniyor. Trampa edilecek olan malların değerlerinin eşit olması gerekmiyor. 


Farklı il ve ilçelerde bulunan taşınmazlarında trampa işlemi gerçekleştirilebiliyor.  Bu halde trampa(takas) istemi taşınmazların bulunduğu il veya ilçelerden herhangi birinde yapılabiliyor. 


İstemin yapıldığı tapu sicil müdürlüğünce, diğer ilçe tapu sicil müdürlüğünden kayıt örneği ve yetki istenerek işlem sonuçlandırılıyor ve kendisinden yetki istenen müdürlüğe işlemin hukuki dayanağını teşkil eden belgelerin ve resmi senedin tasdikli birer örneği bir yazı ekinde gönderiliyor. 


Bu yazıyı alan müdürlük tarafından yazı yevmiyeye alınarak gerekli tescil işlemi yapılıyor. Tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen bu işlemler karşısında trampa harcının da ödenmesi gerekiyor. 


Borçlar Kanunu gereğince, trampa işlemlerinde satışa ilişkin hükümler kullanılıyor.  Devlet tarafından, her yıl belirlenen tapu takas harcı, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Tapu trampa için gerekenler... 

1) Tapu senetleri yada tapu bilgilerini gösterir belge.

2) Trampa yapacak maliklerin (Yetkili temsilcilerinin vekaletname asıllar), nüfus cüzdanı asılları veya pasaportları. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları. 3) İlgili ilçe belediyesinden alınmış beyan değerini gösterir belge.

3) Dask (Zorunlu Deprem Sigortası) Poliçe fotokopisi.


Gayrimenkul satışında trampa nasıl olur?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com